Методи лікування дефектів м’яких тканин (щік, нижньої губи, носа)

Кафедра хірургічної стоматології

Відповідальний за впровадження: доц. Скакун Л.М.

Дисципліна «Методи лікування дефектів м’яких тканин (щік, нижньої губи, носа)» має на меті вивчення студентами класичних та сучасних методів діагностики та хірургічного лікування вроджених та набутих дефектів шкіри, слизової оболонки та хрящової тканини органів обличчя. В ході навчання на курсі студенти матимуть змогу вивчити основні методи пластичного усунення вад обличчя, ознайомитись з
сучасними розробками в цій галузі медицини, зокрема з роботами працівників кафедри. Особливу увагу буде зосереджено на досконалому
вивченні клініки та оперативному втручанні при аномаліях вуздечок язика та верхньої губи.