Мікробна екологія людини

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Відповідальний за впровадження: доц. Олійник Н.М.

На сьогодні в наукових колах стрімко зростає зацікавленість мікробною екологією людини. А тому студенти-медики повинні бути проінформовані про досягнення мікробіологічної науки, які помітно похитнули уявлення про мікроорганізми як шкідливі одноклітинні організми. В процесі спільної еволюції симбіотичні мікроорганізми колонізували слизові оболонки та шкірні покриви людини, що сприяло формуванню унікального органу людини, який порівняно нещодавно отримав назву “мікробіом”. Стало цілком очевидним, що мікробіом є одним із найважливіших життєзабезпечувальних органів людини в процесі підтримки гомеостазу організму. Цей унікальний мікробний орган тісно асоційований з імунною системою і забезпечує захист організму від шкідливих факторів зовнішнього середовища. Мікробіом активно регулює численні метаболічні функції та роботу інших органів і систем організму людини. Необхідність опанування даної дисципліни полягає також в тому, що вивчення мікробіому змінило традиційні погляди на етіологію багатьох захворювань. Численні патологічні процеси в організмі людини протікають на фоні серйозних змін у складі та функціональній активності мікробіому. Людина з мікроекологічними змінами (дисбіозами) є більш вразливою до розвитку не тільки інфекційної, а й соматичної патології. Як показали результати численних досліджень, такі патології як діабет, ожиріння, нейро-психічні розлади, алергія, аутоімунні, серцево-судинні, шлунково-кишкові патології, рак та інші пов’язані із станом мікробіому.

Дисципліна буде включати в себе лекційні та семінарські заняття з питань особливостей функціонування окремих мікробіомів людини, ролі мікробіому в забезпеченні фізіологічного гомеостазу організму людини, значенні симбіотичної мікрофлори в процесі розвитку патології як інфекційного так і соматичного характеру, мікробіом та онкологічна патологія, заходи по оздоровленню мікробіому з метою боротьби із розповсюдженням резистентних до лікарських засобів патогенних бактерій, використання пробіотиків у медичній практиці.