Місія та бачення університету

МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України і зарубіжжя шляхом надання якісних освітніх послуг відповідно до європейських норм; дотримання високих стандартів викладання студентам, інтернам і лікарям; виховання особистостей, медичних працівників, які протягом всього життя проявлятимуть чуйність та милосердя і надаватимуть послуги пацієнтам в кращих традиціях медичної професії.

Розвиток фундаментальної і прикладної науки в галузі медицини,  фармації і громадського здоров’я, проведення інноваційних досліджень та інтеграція наукових знань в практичну медицину; надання високотехнологічної наукоємної медичної допомоги і розробка нових діагностичних і лікувальних технологій для потреб вітчизняної системи охорони здоров’я; забезпечення найвищих етичних та професійних стандартів у всіх починаннях.

Створення для професорсько-викладацького складу якісних умов праці, можливостей підвищення професійного рівня, умов для академічного лідерства та самовираження особистості. Створення для студентів умов для саморозвитку, професійного становлення, культурного і духовного пошуку, можливостей формувати свою траєкторію освіти, що є запорукою формування високоосвічених, вільних, демократичних і національно свідомих професіоналів.

БАЧЕННЯ

Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського – інноваційний заклад вищої медичної освіти, що пам’ятає свої історичні традиції і в той же час усвідомлює новітні вимоги європейського освітнього простору, підтримує лідерство в медичній освіті і науці, створює умови для творчої самореалізації, освітньої мобільності та міжнародної промоції,  динамічно розвивається і прагне стати престижним та потужним навчально-науковим центром підготовки високоосвічених фахівців, конкурентоспроможних на вітчизняному і міжнародному ринку праці, впевнених у затребуваності своїх професійних знань з боку сучасного суспільства.