Місія та бачення університету

Місія університету

Підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України і зарубіжжя шляхом надання освітніх послуг належної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності.

Розвиток фундаментальної і прикладної науки в області медицини і фармації, надання високотехнологічної наукоємної медичної допомоги і розробка нових діагностичних і лікувальних технологій для потреб вітчизняної системи охорони здоров’я.

Створення для студентів умов для саморозвитку, самореалізації і духовного пошуку, що є запорукою формування високоосвічених, вільних, демократичних і національно свідомих людей.

Бачення

ТНМУ – вищий навчальний медичний заклад, що підтримує лідерство в медичній освіті та науці, динамічно розвивається і прагне стати престижним та потужним навчальним науково-дослідним центром підготовки високоосвічених фахівців, конкурентоспроможних на вітчизняному і міжнародному ринку праці, визнаних міжнародними професійними та науковими спільнотами, впевнених у затребуваності своїх професійних знань з боку сучасного суспільства.