Skip to content

Загальна інформація

    За останні роки бурхливо розвивається інструментально-технічне забезпечення ендоскопічної хірургії, що призводить до розширення показань до ендоскопічних оперативних втручань. На сьогодні діапазон лапароскопічних, торакоскопічних та інших малоінвазивних  операцій дуже широкий, і зростає з кожним роком. Такі втручання відзначаються малотравматичністю, меншою кількістю ускладнень, зменшення терміну стаціонарного лікування і швидкої реабілітації.

    Програма циклу «Лапароскопічні та інші малоінвазивні технології в хірургії, урології та гінекології» передбачає навчання лікарів хірургічних спеціальностей на базі кафедри хірургії факультету післядипломної освіти та передбачає підвищення рівня знань та професійної кваліфікації курсантів. Програма включає розділи, присвячені загальним принципам і технічному оснащенню лапароскопічної та торакоскопічної хірургії, клінічної анатомії, клініки захворювань та власне ендоскопічних оперативних втручань із акцентом на можливі технічні труднощі, можливі ускладнення та їх запобігання.

    Перевагою нашої методики є те, що закріплення практичних навичок відбувається в максимально наближених умовах на живому організмі в реальному часі із змодельованою патологією на експериментальній тварині де є можливість відпрацювати усі тонкощі кожного етапу хірургічного втручання, що є запорукою успіху в наступній практичній діяльності на клінічних базах.

    Програму циклу розділено на декілька частин, термін навчання триває протягом одного календарного місяця, включає теоретичну та практичну частину. Теоретична частина включає ознайомлення з сучасними моделями апаратури, будовою ендоскопічного інструментарію, принципами маніпуляції інструментами в черевній порожнині під контролем лапароскопа, закритими та відкритими методами входу в черевну порожнину (введення першого троакару), типи ускладнень які можуть виникнути під час хірургічного втручання та їх попередження, методики інтракорпорального шва, розбір етапів кожного лапароскопічного втручання з анатомо-топографічним обґрунтуванням. Теоретична частина доповнюється роботою у залі із тренажерами, де детально відпрацьовується кожна навичка від простої до складної під час чого відбувається звикання до координації рухів рук відповідно до зображення на моніторі. 

    Після закінчення цієї частини циклу курсанти приступають до закріплення практичних навичок, під час виконання лапароскопічних оперативних втручань на живому організмі (експериментальних тваринах). Під час цього відпрацьовується робота в команді, де кожний із курсантів по кілька разів є у ролі оперуючого хірурга, асистента який маніпулює відеокамерою, першого асистента та операційної медсестри.