Skip to content

    Матеріально-технічна база циклу включає тренажери-симулятори для відпрацювання практичних навичок, інструменти та обладнання для лапароскопічних втручань (лапароскопічна стійка із всім технічним забезпеченням), лабораторні експериментальні тварини, клінічні навчальні операційні, мультимедійні засоби навчання, відеотека, бібліотека.

    Ендоскопічні оперативні втручання на експерементальних тваринах проводяться у відповідності до положень Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях від 18.03.1986 р., Директиви Ради Європи 2010/63/EU від 22 вересня 2010 р., Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

 

Навчальна кімната для брифінгів та дебрифінгів

 

Кімната з лапароскопічними тренажерами

 

Навчальна операційна