Наукові конференції з міжнародною участю

 

XXVII International Symposium on Morphological Sciences, June 4-7 in Kazakhstan

Інформаційний лист 

П’ятий щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції “Єдине здоров’я” за підтримки ПЗБЗ в Україні, який відбудеться 6-10 квітня 2020 року в м.Києві.

Інформаційний лист

2020 рік ХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання педіатрії” (Сідельниковські читання), яка відбудеться 18-19 вересня 2020 р. у м. Запоріжжі.

Інформаційний лист

 

ІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю
«Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція»,
яка відбудеться 21 листопада 2019 року в м. Харкові.
Інформаційний лист 
ІХ з’їзду ендокринологів України, що присвячений 100-річному ювілею
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології iм. В.Я. Данилевського НАМН України»,  який відбудеться в м. Харкові 19-22 листопада 2019 р.
 Інформаційний лист
Науково–практична конференція з міжнародною участю «Ускладнення психофармакотерапії», яка відбудеться18 жовтня 2019 року в м. Івано-Франківськ.

Інформаційний лист

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії», яка відбудеться 4-5 жовтня 2019 року в м. Києві.

Інформаційний лист

 

Науково-практична конференція “Інноваційні технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку”, яка відбудеться 3-4 жовтня 2019 р. (Київ).

Інформаційний лист

Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України та науково–практичної конференції з міжнародною участю «Акушерство та гінекологія: актуальні та дискусійні питання», яка відбудеться 3-4 жовтня 2019 р. (Київ).

Інформаційний лист

Науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ», що відбудеться 17 вересня 2019 року в м. Дніпро та 18 вересня 2019 року в м. Кривий Ріг.

Інформаційний лист

 

6-й з’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом (6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation), який відбудеться 18-21 червня 2019 р. у м. Яремче на базі Івано-Франківського національного медичного університету. 

Інформаційний лист

Науково-практична конференція молодих вчених «Тенденції розвитку клінічної та експериментальної хірургії», яка відбудеться 7 червня 2019 р. у м. Харкові.

Інформаційний лист

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Теорія та практика репродукції людини», яка відбудеться 31 травня по 2 червня 2019 року (Івано-Франківська обл.)

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2 

 II Міжнародна польсько-українська медична конференція

„Хвороби серця і судин у 2019 р.” яка  відбудеться 31 травня 2019 р.

(Краківська спеціалізована лікарня ім. Яна Павла ІІ)

Інформаційний лист

Загальноукраїнський форум “Безперервний професійний розвиток та клінічна практика лікаря: питання і відповіді”, який відбудеться 29 травня 2019 року в м.Львів.

Інформаційний лист 

 XI-науково-практична INTERNET – конференція «ФАРМАКОЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», яка відбудеться 24 травня 2019 року (м. Харків)

Інформаційний лист

Науково-практична конференція “Екстренна медична допомога та медицина катастроф України в умовах мирного та воєнного часу” та “Всеукраїнські змагання бригад екстренної медичної допомоги”, яка відбудеться 5-7 червня 2019 року у м. Ужгород.

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична конференція «ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я», яка відбудеться 23 травня 2019 року (Запоріжжя).

Інформаційний лист

 

Всеукраїнська науково-практичній конференція молодих вчених (присвячена Дню науки) «Інтеграція здобутків молодих учених-медиків та фармацевтів в міжнародний науковий простір: сьогодення та перспективи», яка відбудеться 16 – 17 травня 2019 року (м. Києві).

Інформаційний лист

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній стоматології», яка відбудеться  16 -17  травня 2019 року (Чернівці).

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ», яка відбудеться 15-16 травня 2019 року в м. Дніпро.

Інформаційний лист 

Міжнародна наукова конференція «Модерні конфлікти і цивільна/військова мобілізація», яка відбудеться 13-14 травня 2019 року на базі КПІ ім.Ігоря Сікорського.

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні питання молекулярно-біохімічних досліджень та лабораторного скринінгу у клінічній та експериментальній медицині», яка відбудеться 11-12 квітня 2019 р. (Запоріжжя).

Інформаційний лист

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання ендокринної хірургії. Практичні та проблемні питання хірургічного лікування пацієнтів із патологією щитоподібної та прищитоподібних залозʺ.
Конференція відбудеться 10-11 травня 2019 року у м. Львові.
LXXIII Международная научно- практическая конференция студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2019» (АПСМиФ – 2019), которая состоится в период с 17 по 19 апреля 2019 года (Республика Беларусь, г. Минск).
III Международная научно-образовательная конференция «Интернационализация непрерывного медицинского образования. Взгляд в будущее» (25-26 апреля 2019 года, Западно-Казахстанский Государственный Медицинский Университет
имени Марата Оспанова)

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації», яка проходитиме 25-26 квітня 2019 року ( Харків).

Інформаційний лист 

Науково-практична конференція Конкурсу з галузі «Теоретична медицина”, яка відбудеться 23-24 квітня 2019 року на базі Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці).

Інформаційний лист

Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція «Шляхи удосконалення підготовки фармацевтів», що відбудеться 22 квітня 2019 року (Харків).

Інформаційний лист

VIII Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень науки у практику охорони здоров’я», яка відбудеться 17-19 квітня (Київ).

Інформаційний лист

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю “Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині”, яка відбудеться 19 квітня 2019 року (Харків).

Інформаційний лист (ua)

Інформаційний лист (en)

Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ», яка відбудеться 11 квітня 2019 року у м. Вінниці на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів», яка відбудеться 11 квітня 2019 року в м. Івано-Франківську.

Інформаційний лист

Науково-практична міжвузівська конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю «Фізіологічні та біохімічні механізми розвитку і корекції патологічних станів», яка відбудеться 5-6 квітня 2019 року у м. Харків.

Інформаційний лист

VIІІ Стоматологічний форум «МЕДВІН: СТОМАТОЛОГІЯ – 2019», який відбудеться 4-6 квітня 2019 року та НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ», присвяченій 40 років заснування стоматологічного факультету ІФНМУ (5 квітня 2019 року) в м. Івано-Франківськ.

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

 

VI Міжнародний медикофармацевтичний конгрес студентів і молодих учених ВІМСО 2019,  який відбудеться 2 – 5 квітня 2019 року на базі Буковинського державного медичного університету ( м. Чернівці ).

Інформаційний лист http://bim.co.ua.

Науково-практична конференція кафедр акушерства і гінекології №1 та №2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова на тему: «Український саміт. Гістеректомія», яка відбудеться 28-29 березня 2019 року (Вінниця).

Інформаційний лист

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пульмонологія та коморбідність», яка відбудеться 28-29 березня 2019 року в м. Чернівці

Інформаційний лист (ua)

Інформаційний лист (en)

XVI Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини», яка відбудеться 28-29 березня 2019 року на базі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Інформаційний лист

75-ої Всеукраїнська студентська наукова конференція «MEDSCOP 2019», яка відбудеться 28-29 березня 2018 р. в Українській медичній стоматологічній академії, м.Полтава.

Інформаційний лист

Навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні», яка відбудеться  21 березня 2019 року у м. Полтава.

Інформаційний лист

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Ophthalmic Hub”, яка відбудеться 15-16 березня у м. Києві.

Інформаційний лист

 

ІІІ науково–практична конференція з міжнародною участю “Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії”, яка відбудеться 1 березня 2019 року (м. Вінниця).

Інформаційний лист

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ  ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІЦІ та ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ» (до 175-річчя від дня народження Фрідріха Ніцше) Краківський етап, яка відбудеться 25-27 лютого 2019 року (Польща).

Інформаційний лист

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перинатальна медицина в Україні: проблеми, досягнення, пріоритети» (присвячена пам’яті вчителя – професора Михайленка Омеляна Трохимовича), яка відбудеться 21-22 лютого 2019 року у м. Чернівці.

Інформаційний лист

 2019 рік 10-й Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком 2019, який відбудеться 31 січня – 1 лютого 2019 року (Київ).

Інформаційний лист http://bit.ly/2L5fDmP

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Медицина, фармація, здоров’я», яка відбудеться  21 грудня 2018 року в м. Київ, м. Карлові Вари (Чехія).

Інформаційний лист

XI Межрегиональная научно-методическая интернет-конференция «Формирование современной концепции преподавания естественнонаучных дисциплин в медицинских образовательныхучреждениях», которая состоится 6-7 декабря 2018 года в г. Харьков.

Інформаційний лист

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пацієнт-орієнтована допомога у загальній лікарській практиці» (присвячується 20-річчю УАСМ)яка відбудеться 4-5 грудня 2018 року у м. Києві.

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Інформаційний лист 3

Науково-практична конференція «Актуальне питання гігієни праці та професійних захворювань (до 90-річчя з заснування ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України», яка відбудеться 4 грудня 2018 року в м. Київ.

Інформаційний лист

XІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи», яка відбудеться 30 листопада – 1 грудня 2018 р. в м. Київ (Інститут електрозварювання  ім. Є. О. Патона НАН України).

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Інформаційний лист 3

 

V Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбудеться 30 листопада 2018 рФорма участі у конференції: заочна.

Інформаційний лист

IIІ Науково–практична конференція з міжнародною участю “Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії”, присвячена 90–річчю з дня народження проф. І.І. Мітюка, яка відбудеться на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова 30 листопада 2018року (переноситься на 12–13 квітня 2019 року).

Інформаційний лист

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність», яка відбудеться 27-30 листопада 2018 р. в м. Новий Сонч, Польща.

Інформаційний лист

Науково–практична конференція «Актуальні проблеми сучасної хірургії  та колопроктології» за міжнародною участю (присвяченої 110-річчю з дня заснування Наукового Товариства хірургів м. Києва і Київської області), яка відбудеться 22- 23 листопада 2018 року м. Київ.

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ», яка відбудеться 21 листопада 2018 року в м. Київ.

Інформаційний лист

ХXІV Міжнародна науково-практична конференція „Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”, яка відбудеться 20 листопада 2018 р. в м. Київ.

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Науково-практична конференції з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Сьогодення та майбутнє підліткової медицини», яка відбудеться 15-16 листопада 2018 року на базі ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків.

Інформаційний лист

ІІ Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід», що відбудеться 12‐15 листопада 2018 р. в  м. Гельсінкі, Фінляндія. Форма участі: очна ⁄ заочна.

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Інформаційний лист 3

Інформаційний лист 4

Інформаційний лист 5

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ», яка відбудеться 8 – 9 листопада 2018 року в м. Києві.

Інформаційний лист

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій», яка відбудеться 26-27 жовтня 2018 р. у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. 

Інформаційний лист

Науковий форум з міжнародною участю «Сучасні теоретико –практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я»який відбудеться 26 жовтня 2018 р. у залі Конференцій Національної наукової медичної бібліотеки України, м Київ.

Інфориаційний лист 1

Інфориаційний лист 2

Науково-практичні конференції з міжнародною участю: «Актуальна стоматологія. Наука, практика, педагогіка» та «Сучасні аспекти в лікуванні та реабілітації пацієнтів з патологією щелепно-лицевої ділянки», які відбудуться  26 жовтня 2018р. в м. Харків.

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Міжнародна науково-практична конференція «IV Прикарпатський хірургічний форум», яка відбудеться  25-26 жовтня 2018р. (Івано-Франківськ – Яремча).

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Науково-практична конференція з міжнародною участю «ВИЩА ОСВІТА В МЕДСЕСТРИНСТВІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року в м. Житомир.

Інформаційний лист

VII Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к продвижению здоровья», которая состоится 25-26октября 2018 года в учреждении образования «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель, Республика Беларусь.

Інформаційний лист

Науково-практична конференція «Universum View 2», яка буде проведена 19 жовтня 2018 року у м. Суми (дистанційний формат).

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична заочна конференція „ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ”, яка відбудеться 19 жовтня 2018 року в м. Острог.

Інформаційний лист

Науково-практична міждисциплінарна конференція з міжнародною участю «Загальні механізми та закономірності розвитку хвороби та її корекції в аспекті хірургічної, педіатричної та терапевтичної патологій», яка відбудеться 18-19 жовтня 2018 року в м. Ужгороді.

Інформаційний лист

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Превентивна медицина: реалії та перспектива”, яка відбудеться 18-19 жовтня 2018 року в м. Чернівці на базі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

Інформаційний лист

I науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція», яка відбудеться 18 жовтня 2018 року в м. Харків.

Інформаційний лист

Україно-Американський форум живої хірургії «Місце малоінвазивних втручать у сучасній колопроктології та урології», який відбудеться 16 – 19 жовтня 2018 року в м.Київ.

Посилання для реєстрації лікарів: http://bit.ly/uaf_visitor
Сторінка заходу на FB – bit.ly/koklforum

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання післядипломної медичної освіти та клінічної медицини», присвячена 25-річчю навчально-наукового інституту післядипломної освіти ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

м. Полтава, 16 жовтня 2018 р.

Інформаційний лист

 

2nd International Conference on Obesity and Weight Loss held during October 15-17, 2018 at Amsterdam, Netherlands, веб-сайт http://obesity.madridge.com/.

Науково-практична конференція “Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України” (чотирнадцяті Марзєєвські читання), яка відбудеться 11-12 жовтня 2018 року у м. Києві на базі ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України».

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», яка відбудеться 10-12 жовтня 2018 року на базі
Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
Інформаційний лист 1Інформаційний лист 2Інформаційний лист 3

Третьи междисциплинарные «Доброхотовские чтения», посвященные 140-летию со дня рождения основателя кафедры профессора М.С. Доброхотова, 5 октября 2018 г.  на базе Дагестанского государственного медицинского университета (кафедра нервных болезней, медицинской генетики и нейрохирургии).

Інформаційний лист

XI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді”, яка відбудеться 4 – 6 жовтня 2018 року на базі Одеської національної академії харчових технологій.

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Міжнародна науково-практична конфереція «БІОЛОГІЧНІ, МЕДИЧНІ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ», яка відбудеться 4-5 жовтня 2018 р. в м. Полтава.

Інформаційний лист

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ», що відбудеться 3жовтня 2018 року у м. Дніпро.

Інформаційний лист

Науково-практична конференція «Медична реабілітація у санаторно-курортних закладах України. Нові технології реабілітації хворих на курортах Європи. Сучасні вимоги в організації СПА комплексів на курортах та досвід використання СПА процедур у медичній реабілітації. Присвячена 140-річчю курорту Моршин», яка відбудеться  27-28 вересня 2018 року в м. Моршин.

Інформаційний лист

XVIІ Міжнародна науково-практична конференція “Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології”, яка відбудеться 27 вересня 2018 р. у м. Києві на базі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (вул. Антоновича, 180).

Інформаційний лист

XIII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», яка відбудеться 17–21 вересня 2018 р. у м. Яремче (Івано-Франківська область, Україна).

Інформаційний лист

Всеукраїнська наукова інтернет конференції «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (Вип. 44), яка відбудеться 20 вересня 2018 р.

Інформаційний лист

XІІІ Міжнародна наукова конференція «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ», яка відбудеться  6  – 13 вересня 2018 г., Нетанія-Єрусалим (Ізраїль)

Інформаційний лист

XI Парнасівська конференція – Форум молодих учених “Біохімія та молекулярна біологія для інноваційної медицини”. Дата проведення – 3-5 вересня 2018 року (Київ).

Інформаційний лист

2 0 1 8

 р і к

Науково-практична конференція на тему: “Первинна медична допомога: сучасні технології діагностики, лікування та профілактики”, що відбудеться 04-05 жовтня 2018 року  (м. Харків).

Інформаційний лист

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Медицина, фармація, здоров’я»яка відбудеться 17 серпня 2018 р. у м. Карлові Вари, Чехія. Форма участі у конференції: дистанційна.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Медицина та фармація XXI сторіччя», яка відбудеться 27 липня 2018 р. в м. Відень (Австрія). Форма участі у конференції: дистанційна.

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Міжнародна науково-практична медична конференція “СУЧАСНА МЕДИЦИНА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”, яка відбудеться в м. Жешув (Польща), 08-09 липня 2018 р.

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Perspectives of Science and Education»яка відбудеться 6 липня 2018 р. у м. Нью Йорк, США. Форма участі у конференції: дистанційна.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність», яка відбудеться 26-29 червня 2018 р., Новий Сонч, Польща.

Інформаційний лист

ХХХVII Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», яка відбудеться 27 червня 2018 р.

Інформаційний лист

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ, СОМАТИЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я», яка відбудеться 21 червня 2018 р. у м. Одеса на базі кафедри філософії та біоетики Одеського національного медичного університету.

Інформаційний лист

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медико-фармацевтичної науки»яка відбудеться 22 червня 2018 р. у м. Карлові Вари, Чехія. Форма участі у конференції: дистанційна.

Інформаційний лист

V Міжнародна наукова конференція «Science and Society», яка відбудеться в м. Гамільтон, Канада  15 червня 2018 р. Форма участі дистанційна.

Інформаційний лист

Науково-практична конференція молодих вчених «Тенденції розвитку клінічної та експериментальної хірургії», присвячена 25-річчю Національної академії медичних наук України та 100-річчю від дня народження академіка О.О. Шалімова, яка відбудеться  15 червня 2018 р. у м. Харкові.

Інформаційний лист

Науково-практична конференція з міжнародною участю «VІ наукова сесія інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології», яка відбудеться  14-15 червня 2018 р.  в м. Дніпро.

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Міжнародна конференція «Польсько-Українські хірургічні дні». 

Дата проведення – 8-9 червня 2018 року у м. Любліні (Польща).

Інформаційний лист

Конгрес з міжнародною участю «ЯКІСТЬ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В РАКУРСІ РЕФОРМИ», який відбудеться 07 – 08 червня 2018 року у м. Києві.

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Інформаційний лист 3

Інформаційний лист 4

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Суперечливі і невирішені питання абдомінальної хірургії.” Дата проведення – 7-8 червня 2018 року в м. Одеса.

Інформаційний лист

XXI науково-практична конференція «Практичне застосування результатів наукових досліджень в Європі та світі».
Конференція буде проведена 1 червня 2018 року у м. Моррісвілль, США у дистанційному форматі.

Інформаційний лист

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна медико-фармацевтична наука та практика»
м. Київ, м. Карлові Вари | 1 червня 2018 р.Інформаційний лист
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ, ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ» , яка відбудеться 31 травня – 01 червня 2018 року , м. Полтава.

Інформаційний лист

ХХХVI Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», яка відбудеться 30 травня 2018 р. Форма участі ‒ заочна (дистанційна).
Інформаційний лист
VII науково-практична конференція «Інновації в сучасному світі».
Конференція буде проведена 27 травня 2018 року у Великій Британії у дистанційному форматі.
Інформаційний лист
Міжнародна науково-практична конференція ScienceMax III. Конференція мультидисциплінарна.
Конференція буде проведена 27 травня 2018 року у м. Краматорськ у дистанційному форматі.
Інформаційний лист

Міжнародна конференція Juvenes Pro Medicina,  яка організована Студентською науковою асоціацією в Лодзському медичному університеті. Дата проведення –  25-26 травня 2018 року (Польща). Веб-сайт (www.jpm.umed.pl)

Інформаційний лист 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я», яка відбудеться 25 травня 2018 року на базі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава).

Інформаційний лист

II Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  «Актуальні проблеми сучасної хімії», яка відбудеться в головному корпусі НУК (м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9) 24-25 травня 2018 року

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

XVI Всеукраїнська наукова конференція з очно-заочною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 24 – 25 травня 2018 року.

Інформаційний лист

Всеукраїнська науково-практична конференція лікарів-інтернів, магістрів та клінічних ординаторів «Актуальні питання клінічної медицини», присвячена 25-річчю навчально-наукового інституту післядипломної освіти ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»,
м. Полтава, 24 травня 2018 р.
Інформаційний лист
Конференція Молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів «Профілактична медицина сьогодні: внесок молодих спеціалістів», присвячена Дню науки.

м. Харків,  24 травня 2018 р.

Інформаційний лист

Міжнародний симпозіум “Фундаментальні засади біотерапії захворювань на рак”, який відбудеться 21-22 травня  м. Київ у конференц-залі при Президії НАНУ (вул. Володимирська, 55). 

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційна хірургія: від теорії до практики». «Захворювання товстого кишківника, проблематика та шляхи вирішення – європейський досвід».

Конференція відбудеться 21-22 травня 2018 року в м. Івано-Франківськ.

Інформаційний лист

ІІ Всеукраїнський міжнародний науково-практичний форум «Медицина України – європейський вибір», який відбудеться 17-22 травня 2018 року в м. Івано-Франківськ.

Інформаційний лист

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини і фармації» (до 50-річчя заснування ЗДМУ)», яка відбудеться 17-18 травня 2018 р., м. Запоріжжя.

Інформаційний лист

 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання дитячої гепатології”, що відбудеться на  базі Інституту педіатрії, акушерства та гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України, 17-18 травня 2018 року в м. Київ.

Інформаційний лист

 

Науково-практична конференція «Актуальні питання внутрішньої медицини». Дата проведення  16-17 травня 2018 року в м. Дніпро.

Інформаційний лист

 

IV International Conference ”Science and society – Methods and problems of practical application” May 15, 2018 at Vancouver, Canada (дистанційна форма участі). 

Веб-сайт: http://ppublishing.org/ru/conference/44191/.

Інформаційний лист 

 

 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мініінвазійні методи лікування метаболічного синдрому і цукрового діабету: мультидисциплінарний підхід». Конференція відбудеться 11-12 травня 2018 року в м. Львів.

Інформаційний лист

 

ІІ Міжнародний науковий конгрес молодих вчених Європи (дистанційна форма участі), яка відбудеться 10-11 травня 2018 р. у м. Відень, Австрія.

Інформаційний лист

 

Французько-українська освітня Програма для українських фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації. Дата проведення – 28 квітня – 7 травня 2018 року.

Інформаційний лист 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Профілактика неінфекційних захворювань. Медико-соціальні та клінічні аспекти» в рамках VIII Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров`я нації», що відбудеться 27 квітня в м. Києві на базі виставкового центру КиївЕкспоПлаза.

Інформаційний лист

 

XXXV Міжнародна наукова інтернет-конференція “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” (дистанційна форма участі).

27 квітня 2018 р.

Інформаційний лист

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Історія медичної науки, практики та освіти». 26-27 квітня 2018 року ( м. Київ)
Науково-практична конференція «ЛЮДИНА МАЙБУТНЬОГО В ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОМУ ВИМІРІ» 26 квітня 2018 р. Місце проведення: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, кімната 312 (Міністерство освіти і науки України).

Інформаційний лист

ІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління», що відбудеться 24-26 квітня в м. Київ на базі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова та Національного еколого-натуралістичного центру.

III International Conference “Innovations and development patterns in Technical and Natural Sciences” April 20, 2018 at Berlin, Germany (дистанційна форма участі). 

Веб-сайт: http://ppublishing.org/ru/conference/43972/.

Інформаційний лист 

Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів “Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань – пріоритет сучасної науки та практики”, яка відбудеться 20 квітня 2018 р. (м.Харків).
Науково-практична конференція з міжнародною участю (присвячена 100-річчю заснування НМАПО імені П. Л. Шупика) «European Biomedical Young Scientist Conference NMAPE», яка відбудеться 19  – 21 квітня 2018 року на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика в м. Києві.
ІІ Українська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю “Нанотехнології у фармації та медицині”, яка відбудеться 19-20 квітня 2018 року у м. Харків.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної онкології — з акцентом на особливостях малоінвазивних технологій в онкохірургії та онкогінекології»,  19-20 квітня 2018 р., м. Харків

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2

Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Акановские чтения: актуальные вопросы медицины и здравоохранения», которая состоится в период с 19 по 20 апреля 2018 года, город Алматы (Казахстан).
ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року у м. Харків.
ХVІ Міжнародна науково-практична конференція “ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” (у форматі інтернет-конференції (заочної)) 
18 – 19 квітня 2018 р.
LXXII Международная научно-практическая конференция студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2018» с 18 по 20 апреля 2018 года (Республика Беларусь, г. Минск).
Mіжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання
надання медичної допомоги на засадах ПМСД». Дата проведення – 18-19 квітня 2018 року в м. Ужгороді.Інформаційний лист
ІІІ Національний конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації присвячений 50-річчю створення алергічної служби у Дніпропетровській області, який відбудеться  17-19 квітня 2018 року в м. Дніпро.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій”, присвяченій 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Гайдукевича Олександра Миколайовича.  Дата проведення – 12 – 13 квітня 2018 року ( м. Харків).

Інформаційний лист

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання клінічної та експериментальної біохімії”. Дата проведення 12-13 квітня 2018 року, м. Харків.

Інформаційний лист

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку медицини та фармації 2018», яка відбудеться 6 квітня 2018 р. у м. Карлові Вари, Чехія.

Інформаційний лист

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Всесвітній день здоров’я 2018 р.», присвячена 70-річчю ВООЗ. Дата проведення – 5-6 квітня 2018 року (Київ).

Інформаційний лист

V Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO на базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». 
Дата проведення  4-6 квітня 2018 року  (м. Чернівці).
Науково-практична конференція з міжнародно участю “Ophthalmic Hub.” Дата проведення – 30-31 березня 2018 року (м. Київ)

Інформаційний лист

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів». Дата проведення – 28-29 березня 2018 р.(м. Харків).

Інформаційний лист

Международная научно-методическая конференция «Военная и экстремальная медицина: перспективы развития и проблемы преподавания» состоится (интернет-конференция) – с 19 по 23 марта 2018 года, очная сессия – 23 марта 2018 года (Республика Беларусь).
Інформаційний лист

НАГОРОДА САНОФІ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ ЗА ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДИЦИНІ 

Перейти за посиланням:  http://www.sanofi.ua/l/ua/uk/layout.jsp?cnt=FF493B2B-ECF4-47F7-AD0E-D9EF48159682

Всеукраїнська наукова ІНТЕРНЕТ-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (Вип.41), яка відбудеться 16 березня 2018 р.

Інформаційний лист

 ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції«Біологічні дослідження – 2018». 14-16 березня 2018 (м. Житомир).
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД». 12-15 березня 2018 р. (м. Прага).

III Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства»на базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет».  Дата проведення – 1-2 березня 2018 року (Чернівці).

Інформаційний лист

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційна хірургія: від теорії до практики».

Дата проведення 19-20 лютого 2018 року (м. Івано-Франківськ).

Інформаційний лист

Сателлитная дистанционная научно- практическая конференция молодых учных и студентов. «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИИЦНЕ – 2018». Дедлайн регистрации – 2 февраля 2018 г. (Республика Беларусь).
 Науковий симпозіум з міжнародною участю «Теорія та практика репродукції людини», який відбудеться 31 травня по 2 червня 2019 року (с. Поляниця, Івано-Франківськ).

Інформаційний лист

Інформаційний лист 2

 

Французько-українська освітня Програма для українських фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації. 28 січня – 4 лютого 2018 року.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові наукові дослідження 2017». м. Київ, м. Карлові Вари (Чехія)| 28 грудня 2017 р.

Інформаційний лист

 

 ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Медико-фармацевтичний форум– 2017»  м. Київ, м. Карлові Вари ( Чехія).

Дата проведення -22 грудня 2017 р.

Інформаційний лист

 

2 0 1 7

 р і к

МІЖНАРОДНІЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ АСАМБЛЕЇ
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕС: дорослі, діти та родини в ситуації війни
8-10 грудня 2017 року, м. Київ (Україна)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 

XІI Міжнародна науково-практична конференція «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи»

1-2 грудня 2017 р. (м. Київ)

Інформаційний лист

 

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми спортивної медицини» 

1 грудня 2017 року (м. Київ).

Інформаційний лист

 

XІІ Международная конференция молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы».  29 ноября – 1 декабря 2017 года.(г. Харьковь) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ХVIІ конференція «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з’єднання живих тканин, діабетична стопа».Дата проведення 30 листопада – 1 (2) грудня 2017 року(м. Київ)

До 26.09.2017 проводиться прийом матеріалів. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ХІІ-а Міжнародна науково-практична конференція „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. Дата проведення 23-25 листопада 2017 року (м. Київ). ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти». Дата проведення  21-24 листопада 2017 р., (м. Прага). ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ХІ  засідання Українського товариства з атеросклерозу “Новітні досягнення в діагностиці, профілактиці та лікуванні атеросклерозу та ІХС” (Дата проведення  22 листопада 2017 р., (м. Київ)

Інформаційний лист

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІНПНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ»

м. Київ, 16-17 листопада 2017 р.

Інформаційний лист

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з
міжнародною участю:
«Актуальні проблеми мініінвазивної хірургії»                
( 16-17 листопада 2017 р. у м. Києві).
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики»(16-17 листопада 2017 року  м.Івано-Франківськ).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ». Дата проведення 9—10 листопада 2017 року ( м. Київ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Впровадження наукових досягнень університетських клінік у практику охорони здоров’ я »               (26-27 жовтня 2017 р. м. Запоріжжя).  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ІІ Конференція з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з раком грудної залози / Breast Cancer Day Conference. Дата проведення – 20 жовтня 2017р.(Національний інститут раку, вул. Ломоносова 33/43, м. Київ).  Детально про конференцію  – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff4HJe2Y2q_qU6Maa-3gg-Wt0ZVh6SDJ4Fko1DCyKtVXivbA/viewform

 

 

Семінар для науковців «Фонди ЄС: можливості фінансування індивідуальної мобільності молодих науковців та докторантів»
Дата проведення – 
18 жовтня (м. Запоріжжя). Детально про конференцію – http://www.ceasc-bw.com/products/seminar-dlya-naukovtsiv-fondi-jes-18-zhovtnya-zaporizhzhya/ 

 

Научно-практическая конференция с международным участием«Актуальные вопросы физиологии, патологии и организации медицинского обеспечения детей школьного возраста и подростков»(16 ноября 2017 года, г. Харьков). ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Діагностика та лікування тромбогеморагічних ускладнень в клініці внутрішніх хвороб, хірургічній та акушерсько-гінекологічній практиці” (11 жовтня в м. Київ). ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ.

 

 

VІІI Міжнародна науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов»               56 жовтня 201року в м. Одеса )

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ХХVІІІ Міжнародна наукова інтернет конференціїя«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ». Державний вищий навчальний заклад  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Григорія Сковороди. ( Рада молодих учених університету ). Дата проведення – 29 вересня 2017 року. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

Науково-практичний семінар «Людина майбутнього в  інформаційно-знаннєвому вимірі». Дата проведення  -28 вересня  2017 р. у м. Києві за адресою: вул. Антоновича, 180 (ДНУ УкрІНТЕІ, м. Либідська).  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

Зарубіжна наукова конференція «Трансфер технологий: инновационные решения в области медицины» (м. Таллінн, Естонія, листопад 2017).

До 15.09.2017 проводиться реєстрація. Детально про конференцію – http://route.ee/conferences/reg3

 

     

      Міжнародна студентська медична конференція MEDICS, 30 березня – 02 квітня 2017, Бухарест, Румунія

Конференція присвячена клінічній медицині та фундаментальній науці. Приймаються роботи по всім спеціальностям. Реєстрація відкрита до 17 березня.

Деталі: http://www.soms-medics.com/

 

 

     71-я научно-практическая конференция студентов, резидентов магистратуры, клинических ординаторов и молодых ученых с международным участием “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ” (18-19 мая 2017 года, г. Самарканд, Узбекистан)  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 

   

      Конрес для анестезіологів від Європейської асоціації анестезіологів, 03-05 червня 2017, Женева, Швейцарія

Секції розділені на анестезіологію в різних спеціальностях від педіатрії до трансфузіології. Реєстрація відкрита до 22 лютого.

Деталі: http://euroanaesthesia2017.esahq.org/information-about-the-congress/

 

   

      Конгрес для хірургів EuroHand, 21-24 червня 2017, Будапешт, Угорщина

Основною темою конгресу є доказова медицина в хірургії. Практикуючих хірургів запрошують доповісти про клінічні випадки та власні дослідження. Реєстрація відкрита до 15 березня.

Деталі: http://www.fessh2017.com/

 

   

      Конгрес від Європейської академії педіатрів EAP, 12-15 жовтня 2017, Любляна, Словенія

Щорічний EAP Congress and MasterCourse пройде в Словенії та збере провідних спікерів з Великої Британії, Італії та Швейцарії. Теми доповідей включають педіатрію та неонатологію. Реєстрація відкрита.

Деталі: http://2017.eapcongress.com/

 

          

      Конгрес від Європейської асоціації кардіологів, 26-30 cерпня 2017, Барселона, ІспаніяESC CONGRESS є однією з найбільший конгрес кардіологів у світі. Налічує близько 500 сесій та збирає 11 000 наукових робіт щороку. Реєстрація відкрита до 31 травня.

Деталі: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress

 

     ХХІХ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” (26 січня 2017 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     ХХІ Міжнародна наукова інтернет-конференція “ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” (31 січня 2017 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна)    ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

VIII Всеукраїнська практично-пізнавальна конференція “НАУКОВА ДУМКА СУЧАСНОСТІ І МАЙБУТНЬОГО” (30 січня – 07 лютого 2017 року, Громадська організація “Вектор пошуку”. Оргкомітет – т. 068-960-53-35, 063-991-22-75, 093-037-10-56, e-mail: post@triada.in.ua)

 

    ХІV Міжнародна методична школа-семінар “СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ” (01–03 лютого 2017 року, м. Харків, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ1ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ2

 

     ІІ щорічна науково-практична конференція молодих вчених-педіатрів та дитячих хірургів з міжнародною участю “ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ В ПЕДІАТРІЇ” (09 лютого 2017 року, Харків, Україна)   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     

     ХV ШКОЛА-СЕМІНАР – МІНІІНВАЗІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ХІРУРГІЇ   “ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕРВЕНЦІЙНОЇ РАДІОЛОГІЇ. УСКЛАДНЕННЯ ЕНДОСКОПІЇ ТА МІНІІНВАЗІЙНОЇ ХІРУРГІЇ” (16-18 лютого 2017 року, смт. Славське, Львівська обл., Україна)

Бажаючих взяти участь у конференції просимо проonline реєстрацію через формуляр реєстрації на https://goo.gl/forms/ksjESCAWvhCt6Bok1,    ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

ХХХ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” (17 лютого 2017 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     Міжнародна науково-практична конференція “ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД” (19-26 лютого 2017 року, м. Прага (Чехія))  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ1,  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ2

 

     II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт З КЛІНІЧНОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, СТОМАТОЛОГІЇ ТА ФАРМАКОЛОГІЇ (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) (березень 2017 року, м. Харків, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     II науково–практична конференція з міжнародною участю “СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ” (02–03 березня 2017 року, м. Вінниця, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених “СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ” (02-03 березня 2017 року, м. Чернівці, Україна)   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  Укр, Англ.

 

 

IX Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених “СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-ОРГАНІВ, КРАНІОФАЦІАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОРГАНА ЗОРУ” (13-14 березня 2017 року, м. Київ, Україна)   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     Українська науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю “ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З СОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ” (14-15 березня 2017 року, м. Харків, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     ХХХІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” (17 березня 2017 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна)   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю “КАДРОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ” (23 березня 2017 року, м. Київ, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 1,  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 2

 

     Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів з міжнародною участю “ЗДОБУТКИ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ – В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я – 2017” (23-24 березня 2017 року, м. Запоріжжя, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     ІI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ТУРНІР З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ (29 – 31 березня 2017 року, Дніпропетровськ, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

03_30-31_20172-03_30-31_2017

     І Міжнародна науково-практична конференція “ЛІКИ – ЛЮДИНІ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ” (30-31 березня 2017 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

     Науково-практична інтернет-конференція “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ” (05 квітня 2017 року, м. Бережани, Україна)   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

04_05-07_2017

       ІV Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених “ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ” BIMCO 2017 (05-07 квітня 2017 року, Чернівці, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ1, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ2

      СЕМІНАР, присвячений Всесвітньому дню здоров‘я (06-07 квітня 2017 року, м. Київ, Україна)

     I Міжнародна науково-практична конференція “ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ” (06-07 квітня 2017 року, м. Острог, Рівненська обл., Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

     THE 7TH INTERNATIONAL STUDENTS` CONFERENCE OF YOUNG MEDICAL RESEARCHERS (on April 6-8th 2017, Poland, Wroclaw)  INFORMATION LETTER

      Всеукраїнська наукова конференція “СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ” (11-12 квітня 2017 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 1

       Українська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю “НАНОТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ ТА МЕДИЦИНІ” (19-20 квітня 2017 року, м. Харків, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  Укр,  Рос,  Англ

 

IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ” (20-21 квітня 2017 року, м. Харків, Україна)   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ    Укр, Рос

 

     V-ї Міжнародна науково-практична конференція “ГЕНДЕР. ЕКОЛОГІЯ. ЗДОРОВ´Я” (20-21 квітня 2017 року, м. Харків, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     Науково-практична конференція з міжнародною участю “РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ” (21 квітня 2017 року, м. Київ, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     Міжнародна науково-практична конференція “МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ” (26 квітня 2017 року, м. Харків, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

Міжнародна науково-практична конференція “СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОЖИРІННЯ І ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ, ТА РОЛЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ У ЇХ ПРОФІЛАКТИЦІ” (26-27 квітня 2017 року, м. Ужгород, Україна)   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ,  ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

 

     Науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ” (26 – 27 квітня 2017 року, м. Київ, Україна)   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

      LXXIX науково-медичний конгрес студентів та молодих вчених “Медицина XXI сторіччя” (10-11 травня 2017 р оку, м. Краматорськ, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

       ХХ ПЛАТОНІВСЬКІ ЧИТАННЯ (18-19 травня 2017 року, м. Харків, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена “Дню науки” “ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ: ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ” (18-19 травня 2017 року, м. Київ, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “МІНІМАЛЬНО-ІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ” (18-19 травня 2017 року, м. Одеса, Україна)   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ” (18–19 травня 2017 року, м. Мелітополь, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ,  ДОДАТОК

 

     VI Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ”, (22-23 мая 2017 года, г. Харьков, Украина)  Информационное сообщение

 

     Науково-практична конференція з міжнародною участю “БІОЕТИКА ТА БІОБЕЗПЕКА: МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ” (23-24 травня 2017 року, м. Харків, Україна)   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

      V интернет-конференция с международным участием “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ” (22-26 мая 2017 года, г. Гомель, Беларусь)   ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

 

     Міжнародна науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ” (30 травня 01 червня 2017 року, м. Полтава, Україна)  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ   Укр., Рос., Англ.

 

      VI З’ЇЗД НЕЙРОХІРУРГІВ УКРАЇНИ (14–16 червня 2017 року, м. Харків, Україна)
 

ХVІ З’ЇЗД ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА  (28 вересня – 01 жовтня 2017 року, м. Кам’янець-Подільський, Україна)   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

26-27.10.2017. Всеукраїнська науково-практична конференція «ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК У ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» 26-27  жовтня 2017 р., м. Запоріжжя,Україна    ЗАПРОШЕННЯ

     
 
 
 
 
 
 

Наукові форуми ТДМУ