Навчально-дослідна лабораторія фармако-технологічних досліджень

 

 

Розміщена на вулиці Глибока 19 А, на базі кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків. Складається з 2-х робочих кімнат, кімнати для персоналу, складської кімнати і допоміжних приміщень.

Керівник – доц. Белей Наталія Миколаївна

Напрямки досліджень НДЛ:

1. Дослідження з розробки лікарських засобів на основі лікарської рослинної і тваринної сировини (настойок, екстрактів, соків);

2. Дослідження з розробки твердих лікарських форм (порошків, гранул, таблеток, таблеток покритих оболонкою, твердих капсул);

Лабораторія оснащена такими сучасними приладами обладнанням:

Прилад для визначення гранулометричного і фракційного складу лікарської рослинної сировини, порошків і гранул, яке складається із набору 15-ти сит із різними діаметрами отворів (згідно ДФУ) і струшувача для контролю частоти і тривалості коливань. Він використовується науковцями з метою визначення оптимальних розмірів ЛРС при екстрагуванні, а також вибору методів грануляції при розробці складу і технології твердих ЛФ.

Батарея перколяторів з автоматичною циркуляцією екстрагенту використовується для отримання витяжок різними методами, а також для дослідження залежності ступеня екстракції БАР від швидкості руху екстрагенту, тривалості екстрагування, кратності проходження і типу екстрагенту.

Водяна баня ВБ-10 для дослідження впливу температури на ступінь екстракції БАР при дослідженні з розробки лікарських засобів на основі лікарської рослинної і тваринної сировини.

Вакуум-сушильна шафа для дослідження режимів висушування при розробці складу і технології:

1. густих екстрактів,

2. сухих екстрактів,

3. твердих лікарських форм:

  • гранул,
  • капсул твердих,
  • таблеток.

В лабораторії є сучасні прилади для дослідження фармако-технологічних показників таблеток і капсул фірми Electrolab із сертифікатами і метрологічною повіркою.

Прилад для дослідження стираності таблеток Friability tester Dual Drum Unit

Прилад для дослідження стійкості таблеток до роздавлювання Tablet Hardness Tester EH-01P

Прилади для дослідження розпадання BathlessDisintegrationTester (при розробці складу і технології таблеток і гранул) і розчинення таблеток і капсул 6 Stations Dissolution Tester, Electrolab (для вивчення біодоступності, біоеквівалентності, залежності ступеня вивільнення АФІ від складу і технології лікарського засобу).

Прилад для вивчення текучості порошків і гранул при обґрунтуванні складу і технології твердих лікарських форм.

Обладнання для розробки складу і технології таблеток:

Гідравлічний прес PM 15 Comecta, для дослідження сили виштовхування таблеток, підбору розмір матриці і пуансонів, середньої маси таблеток, впливу тиску пресування на стираність таблеток і їх стійкості до роздавлювання, розпадання і розчинення.

Автоматичний таблетний прес TDP-1.5 T для дослідження впливу процесу пресування і засипки матриці на однорідність маси таблеток, їх середню масу, зовнішній вигляд і міцність таблеток, процес вивільнення АФІ і біодоступність.

Також в науковців є можливість працювати на обладнанні і приладах, які знаходяться у міжкафедральній навчально-дослідній лабораторії (Майдан Волі 1), а саме: на ліофільній сушарці FreeZone 6 Plus, LABCONCO, з метою одержання ліофілізованих фітосубстанцій із соків і водних витяжок рослин при розробці їх складу і технології;

На ультразвуковому диспергаторі УЗДН-М750 для одержання ліпосомальних препаратів, дослідження впливу ультразвуку на розмір ліпосом і кількість їх моношарів, а також при розробці складу і технології ліпосом.

На лабораторному мікроскопі MICROmed і стереомікроскопічній системі SEO

Також для розробки методик контролю якості лікарських засобів і напівпродуктів, їх валідації, а також стандартизації отриманих фітосубстанцій в даній лабораторії є двох-променевий cпектрофотометр Lambda 25 Perkin Elmer і хроматограф рідинний Waters 2650.

В перспективі планується університетом придбати коатер лабораторний для дослідження режимів нанесення оболонки на поверхню таблеток, а також реотесту і віскозиметра для розробки складу і технології м’яких лікарських форм.