Нетрадиційні системи фізичного виховання 

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Відповідальний за впровадження: к.п.н., ст. викл. Новакова Л. В.

Навчальна дисципліна «Нетрадиційні системи фізичного виховання»  Мета курсу – доповнити і розширити знання про засоби і методи фізичного удосконалення людини. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Нетрадиційні системи фізичного виховання” є засвоєння принципів, методів, засобів, форм організації нетрадиційних напрямів фізкультурно-оздоровчої роботи з людьми різних вікових категорій та рівня фізичного стану; здобуття навичок планування, організації та проведення оздоровчих занять. Предмет курсу – передові системи фізичного виховання, які ґрунтуються на нетрадиційному підході до фізичного удосконалення людини