Skip to content

Важливим компонентом професійної діяльності викладачів ТНМУ є науково-дослідна діяльність, яка підвищує їх професійний рівень, спрямовує на творчий пошук та розробку нових теоретичних концепцій, ефективних медичних і освітніх технологій. Крім того, впровадження результатів науково-дослідної діяльності викладачів у практику вищого навчального закладу дозволяє підвищувати якість професійної підготовки майбутніх фахівців.

На кафедрі медичної біохімії у 2005-2023 рр. виконувались 4 ініціативно-пощукові НДР:

 • Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу (2020-2023рр., керівник – проф. Л. С. Фіра).
 • Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу (2016-2019 рр., керівник – проф. Л. С. Фіра).
 • Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних і біогенних токсикантів в біологічних системах 2012-2015 рр., керівник – проф. М. М. Корда).
 • Дослідження механізмів впливу деяких токсикантів на білково-ліпідний обмін та антиоксидантно-імунний статус у експериментальних тварин і корекція викликаних порушень (2009-2011 рр., керівник – проф. М. М. Корда).

Дослідження науковців кафедри знайшли відображення у дисертаційних роботах. Зокрема, у цей період під керівництвом професора Я. І. Гонського захистили кандидатські дисертації: Куліцька М.І., Кирилів М.В., Острівка О.І. Головко Л.Л.

Проф. М.М. Корда – науковий консультант 3 докторських і науковий керівник 11 кандидатських дисертацій таких співробітників: Мерецького В.М., Щерби В.В., Гнатіва Ю.В. (докторські дисертації), Худан Р.І., Палиці Л.М., Летняк Н.Я., Худан І.І., Бандас І.А., Панасюка Я.І., Кулянди О.О., Колодницької Г.Б., Щерби В.В., Нечипорук В.М., Ярошенко Т.Я.

Автореферати дисертаційних робіт викладачів кафедри медичної біохімії

 Сьогодні на кафедрі медичної біохімії навчаються в аспірантурі: Пак А. І., Покотило О.О., Петренко (Гопенко) Я. Ю., Яцух Ю. С., Дереворіз І. М., Кравчук Ю. С., Лясковський Є. М. (науковий керівник – проф. Корда М.М.), Мехно Н. Я. (науковий керівник: проф. Яремчук О. З.).

Проф. М.М. Корда є науковим керівником та виконавцем таких грантових досліджень:

 1. RECOOP 020 Senior Scientists Grant 2020 – 2022 «Розробка тест-наборів для імуноферментного визначення антитіл до SARS-CoV-2 у слині» (Львів-Тернопіль).
 2. RECOOP 021 Senior Scientists Grant 2020 – 2021 «Гендерні відмінності при хронічному стресі у студентів, спричиненому обмеженням пересування внаслідок пандемії COVID-19» (Тернопіль-Осієк-Вроцлав).
 3. RECOOP 022 Senior Scientists Grant 2020 – 2021 «Дослідження хронічного стресу в SARS-CoV 2 інфікованих серопозитивних пацієнтів та медичних працівників» (Тернопіль-Осієк).
 4. RECOOP 023 Senior Scientists Grant 2020 – 2021 «Вплив COVID-19 на артеріальну гіпертензію у пацієнтів, які приймають інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту (іАПФ) та антагоністи рецепторів ангіотензину (АРАІІ) (Тернопіль-Осієк).
 5. RECOOP 024 Senior Scientists Grant 2020 – 2021 Ендотеліальна дисфункція та гіперкоагуляція у перехворілих на COVID-19 (Тернопіль-Львів-Париж-Шегед).
 6. RECOOP Grant 25 Senior Scientists Grant 2020 – 2021 «Дослідження перехресного гуморального імунітету між коронавірусами, що спричиняють сезонні застуди, та SARS-CoV-2» (Тернопіль-Львів-Париж).
 7. RECOOP FUS Grant 26 Fusion Grant 2020 – 2021 «Дослідження змін системи гемостазу та глікозилювання факторів згортання після перенесеного COVID-19» (Київ-Дебрецен-Тернопіль).
 8. RECOOP 027 Young Scientist Research Grant 2020 – 2021 «Застосування флуоресцентних оптичних сенсорів для визначення вмісту кортизолу у слині при гострому та хронічному стресі, спричиненому COVID-19» (Вроцлав-Тернопіль).
 9. RECOOP 032 Senior Scientists Grant 2022-2023 «Модифікація хітозану як створення кровоспинного засобу для зупинки кровотеч при бойових травмах» (Львів-Тернопіль-Вроцлав)

Результати успішної викладацької діяльності та наукового пошуку викладачів кафедри медичної біохімії знайшли відображення в 11 виданих ними монографіях:

 1. Біохімічні механізми токсичності карбонових наночастинок у біологічних системах: монографія/ М.М.Корда, Л.М.Палиця, Н.Я.Летняк.- Тернопіль: ТНМУ, 2021.-179с.
 2. Патогенез хронічного пародонтиту та фармакотерапія флавоноїдами. Демкович А.Є., Бондаренко Ю.І., Корда М.М. – Тернопіль: ТДМУ, 2020.
  – 266 с.
 3. Особливості застосування ксенодермотрансплантації у системній корекції морфофункціональних змін внутрішніх органів на тлі політравми: монографія / С.Р. Підручна, В.В. Гнатів, Н.А. Ничик, І.Є. Герасимюк, Н.А. Мельник. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 280с.
 4. Медична допомога дітям в Україні: реалії та перспективи: монографія / Г. І. Корицький, М. М. Корда, Н. Г. Гойда, Г. А. Павлишин. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 232 с.
 5. Випускники Тернопільського медуніверситету – очільники хірургічної служби області: монографія / М. М. Корда, І. Я. Дзюбановський. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 152 с.
 6. Крізь призму минулого до сьогодення / М. М. Корда, Л. Я. Федонюк, А. І. Паламарчук та ін.; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 480 с.
 7. Нові погляди на медичне забезпечення військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань / І.А. Лурін, А.М. Галушка, А.Ю. Кіх, М.М. Корда, С.Й Запорожан. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 140 с.
 8. Токсикологія аерозолів: монографія / Ю. І. Кундієв, М. М. Корда, М. О. Кашуба, О. В. Демецька. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 256 с.
 9. Гонський Я. Брати Горбачевські / Я. Гонський. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – 140 с.
 10. Чехія: погляд на систему освіти / Фіра Л. С., Острівка О. І., Сидоренко О. Л., Лихацький П. Г. – Тернопіль. ТДМУ: Укрмедкнига. 2006. с. 100.
 11. Гонський Я. Іван Горбачевський у спогадах і листуваннях / Я. Гонський. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 184 с.

Монографії науковців кафедри медичної біохімії

 За останні 10 років результати оригінальних інноваційних наукових досліджень викладачів кафедри медичної біохімії захищені 46 патентами. Інформаційні листи, видані викладачами кафедри медичної біохімії:

 1. Фіра ЛС, Лихацький ПГ. Вікові аспекти біохімічної оцінки ступеня інтоксикації за умов нітритного отруєння. Інформ. лист. 2015;128:4 с.
 2. Кисличенко ВС, Фіра ЛС, Ленчик ЛВ, Лихацький ПГ, Штробля АЛ. Якісне та кількісне визначення біологічно активних речовин екстракту абрикоса, що виявляє антиоксидантну активність. Укрмедпатентінформ: інформаційний лист. 2013; Бюл. №145. 8 с.
 3. Медвідь II, Фіра ЛС, Лихацький ПГ. Вивчення гепатопротекторної та антиоксидантної властивостей густого екстракту з листяшовковиці чорної. Інформацій лист. Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». 2011;28:163-165.
 4. Пида ВП, Фіра ЛС, Лихацький ПГ. Вивчення антиоксидантної активності густого екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної. Інформаційний лист. Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». 2011;№ 202: c. 3.

За 2005-2023 рр. науковцями кафедри надруковано у профільних журналах – 348 статей, у журналах, які входять до наукометричних баз Scopus та WEB of Science, 63 статті. У матеріалах симпозіумів, конгресів, з’їздів, конференцій опубліковано 348 тез та статей.

За участю кафедри медичної біохімії видається журнал “Медична та клінічна хімія” (Medical and Clinical Chemistry), який затверджений ДАК України та індексований у 5 наукометричних базах Google Scholar, CrossRef, Ulrich Periodicals Directory, Index Copernicus, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).

Доценти кафедри медичної біохімії Петро Лихацький, Тетяна Ярошенко у 2017 р. взяли участь у Міжнародній науковій конференції «VIII LVIV-LUBLIN CONFERENCE OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL BIOCHEMISTRY», яка відбулася у Люблині (Польща).

Зліва направо:проф. Галина Ушакова (Дніпро), проф. Людмила Фіра (Тернопіль), проф. Алла Шевцова (Дніпро), доц. Тетяна Ярошенко (Тернопіль)

Зліва направо: доц. Петро Лихацький, проф. Людмила Фіра, проф. Януш Сольські, проф. Зіновій Воробець

У Києві у 2018 р. відбулась міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної мікроелементології», присвячена пам’яті академіка Ю.І.Кундієва, на якій доц. Ярошенко Т.Я. виступила з доповіддю.

Доцент Ярошенко Т.Я. (сьома справа) на конференції «Актуальні питання сучасної мікроелементології», присвячена пам’яті академіка Ю.І.Кундієва

Науковці кафедри медичної біохімії регулярно виступають на щорічній підсумковій науковій конференції ТНМУ “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.

Асист. І. А. Бандас на конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”, м. Тернопіль (2017 рік)

 

Асист. Л.М. Палиця проводить дослідження у навчально-науковій лабораторії ТНМУ

 У 2019 р. кафедрою біохімії на базі ТНМУ організовано Всеукраїнський біохімічний конгрес з міжнародною участю, в якому взяли участь близько 300 делегатів з України та з-за кордону.

Делегати Всеукраїнського біохімічного конгресу

Кафедра медичної біохімії надає великого значення і приділяє серйозну увагу роботі студентського наукового гуртка, розуміючи, що систематична робота під керівництвом досвідчених науковців допомагає здобувачам вищої освіти поглибити і закріпити теоретичні знання, готує молодь до майбутньої самостійної науково-дослідної діяльності. Уміння і навички, які здобуті у процесі роботи в СНТ, безцінні для майбутнього фахівця і становлять одну з ключових складових його професійного успіху.

У студентському науковому гуртку кафедри у період 2005-2023 рр. працювало близько 100 студентів 2 та 3 курсів, результати діяльності яких відображені у наукових працях, доповідях на всеукраїнських та міжнародних медичних конгресах студентів і молодих вчених.

Студентка медичного факультету Б. Перевізник у 2015 році ввійшла до сотні кращих студентів України і отримала стипендію від «Фонду В. Пінчука». Її робота на тему «Вивчення метаболізуючої функції печінки за умов політравми» під керівництвом завідувача кафедри доктора мед. наук. С.Р. Підручної була високо оцінена членами журі.

Богдана Перевізник на врученні стипендії від «Фонду В. Пінчука»

Виконання досліджень студентами наукового гуртка кафедри медичної біохімії під керівництвом доц. О.З. Яремчук (2015 рік)

Щорічно про результати наукових досліджень студенти доповідають на Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль), де отримують дипломи І та ІІ ступеня за кращі доповіді. Це, зокрема, такі здобувачі вищої освіти: М. Фролов, Н. Долик, О. Кулянда, Д. Миронюк, Т. Бакса, З. Вівчар, Т. Бончик, В. Косовська та У. Сатурська, К. Данилко, А. Брик.

Учасники програми «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» з науковими керівниками (доц. О.З. Яремчук, доц. М.І. Куліцька, 2014 р.)

За усні доповіді на ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених у 2018 р. двох студентів було нагороджено дипломами І ступеня у секції «Експериментальна медицина» – Тарнопільського Руслана та Кравців Ольгу (науковий керівник – д.м.н., Підручна С.Р.), а також у секції «Фармакологія і фармація» диплом ІІ ступеня отримав Лук'яненко Максим (науковий керівник – доц. Куліцька М.І.).

Студент Лук'яненко Максим під час вручення диплома (2018 рік)

За усні доповіді на ХХІІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених трьох студентів нагороджено дипломами І ступеня (Сатурський Остап, науковий керівник – д.м.н. Підручна С.Р., Лук'яненко Максим, науковий керівник – доц. Куліцька М.І.), диплом ІІ ступеня отримав Топорович Михайло (науковий керівник – асист. Бандас І.А.).

За усні доповіді на XXVІІ  Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2023 р.) 4 студентів було нагороджено дипломами
І ступеня (Фіра В., Чорній С., Котюк У., Товтин С., наук. керівники – проф. Лихацький П.Г., д.м.н. Підручна С. Р. та доц. Ярошенко Т.Я.) та дипломами ІІ ступеня (Довгалюк Б., Саковець А, Палиця Л., (науковий керівник – проф. Корда М.М.).

 

Вручення диплому студентам Котюк Уляні та Товтин Світлані (2023 рік)

 

Виконання досліджень студентами наукового гуртка під керівництвом доц. Т.Я. Ярошенко (2020 рік)

Виконання досліджень та ознайомлення із сучасними приладами у навчально-науковій лабораторії ТНМУ студентами наукового гуртка під керівництвом д. мед. наук С.Р. Підручної (2021 рік)

Виконання екпериментальних досліджень та ознайомлення із сучасними приладами у навчально-науковій лабораторії ТНМУ студентами наукового гуртка під керівництвом доц. М.І. Куліцької (2022 рік)

Наукова робота на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією проводилася за такими напрямками: планування та виконання дисертаційних робіт; виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт; організація та участь у проведенні науково-практичних конференцій; організація та керування студентськими науково-дослідними роботами; участь у роботі міжкафедральної навчально-дослідної лабораторії, виконання досліджень за міжнародними грантами.

Результати наукової роботи співробітників кафедри у 2005-2023 рр. знайшли відображення у 6 монографіях, 5 наукових методичних рекомендаціях та інформаційних листах, 42 патентах, 326 статтях у профільних наукових журналах, в тому числі 56 – у журналах, які входять до наукометричних баз Scopus та 10 – до WEB of Science, у 210 публікаціях у матеріалах симпозіумів, конгресів, з’їздів, конференцій. За 2005-2023 рр. на кафедрі підготовлено
4 доктори наук: Олійник О.В. (наук. консультант проф. М.П. Скакун), Олещук О.М., Шевчук О.О., Яремчук О.З. (наук. консультант проф. К.А. Посохова), 15 кандидатів наук: Ніколаєва В. В., Бережна І. Ю., Гриців О. В., Плосканич
Л. Й., Лєбєдєва Т. А., Шевчук О. О., Яремчук О. З., Черняшова В. В., Вольська А. С., Зозуляк Н. Б., Сампара С. Р., Стечишин І. П. (наук. керівник проф. Посохова К.А.); Іванків Я. І., Лой Г. Я.,  Фещенко Г.І., Дацко В.А. (наук. керівник проф. Олещук О.М.)

Ініціативно-пошукові НДР кафедри фармакології з клінічною фармакологією у 2005-2023 рр.:

 1. Вплив попередників та інгібіторів синтезу оксиду азоту на перебіг метаболічних процесів при патологічних станах різного ґенезу (2007-2009 рр.) (наук. керівник – проф. К.А. Посохова).
 2. Роль змін імунного та мікроелементного статусу в патогенезі експериментального цукрового діабету та їх корекція за допомогою фітодобавки „Глюкофіт” (2007-2009 рр.) (наук. керівник – проф. В.В. Шманько).
 3. Пошук способів корекції уражень внутрішніх органів медикаментозного та іншого ґенезу (2010-2012 рр.) (наук. керівник – проф. К.А. Посохова).
 4. У рамках міжкафедральної НДР “Клініко-епідеміологічне та імунологічне обгрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях” виконане дослідження за темою «Встановлення біологічної активності (антигіпоксичної дії) у нових сполук – похідних теофіліну шляхом скринінгових досліджень» (наук. керівник – проф. К.А. Посохова).
 5. Міжкафедральна НДР «Вторинний остеопороз: вивчення взаємозв’язків між ступенем порушення органів і систем, методами лікування і термінами втрати кісткової маси та створення адекватних лікувально-профілактичних програм» (2010-2012 рр.) (керівник – проф. Сміян С.І., співвиконавець – проф. Шманько В.В.).
 6. Фармакологічні та фармакогенетичні аспекти протекторного впливу імунобіологічних препаратів, ентеросорбентів, речовин природнього та синтетичного походження за різних патологічних станів (2016-2018 рр.) (наук. керівник – проф. О.М. Олещук).
 7. Фармакологічне дослідження кардіо- та гастропротекторного впливу біотехнологічних, рослинних та синтетичних лікарських засобів (2019-2021 рр.) (наук. керівник – проф. О.М. Олещук)
 8. Фармакологічні властивості лікарських засобів природного і синтетичного походження та молекулярні механізми їх реалізації при ураженні внутрішніх органів інфекційного та неінфекційного генезу (2022-2024 рр.) (наук. керівник – проф. О.М. Олещук).

Наукова лабораторія кафедри фармакології стала першою лабораторією у нашому ВНЗ, яка була акредитована МОЗ України на проведення доклінічних досліджень лікарських засобів (керівник – проф. Посохова К.А.).

Зліва направо: О. Гаврищак, К. Посохова, В. Черняшова, О. Шевчук, О. Яремчук під час проведення наукових досліджень у Лабораторії доклінічних досліджень лікарських засобів (2011 р.)

На базі Лабораторії доклінічних досліджень лікарських засобів у 2007-2010 рр. виконано 5 госпдоговірних наукових досліджень:

– Вивчення фармакологічної активності і безпечності клітковини вісяних висівок та клітковини аронії чорноплідної.

– Вивчення субхронічної токсичності, безпечності та ефективності ентеросорбенту Ентеросгель – паста для перорального застосування при окремих патологічних станах.

– Проведення доклінічних токсикологічних досліджень ефективності застосування препарату „Ентеросгель” у лікарській формі – паста для перорального застосування. 

– Вивчення можливостей корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних препаратів за допомогою ентеросорбенту ентеросгель – паста для перорального застосування.

– Вивчення впливу ксерогелю метилкремнієвої кислоти, ентеросгелю (паста), мікрокристалічної целюлози, карболайну при їх повторному введенні на склад кишкового вмісту і мікробіоценоз кишечника.

У 2011-2018 рр. викладачі кафедри брали активну участь у виконанні таких госпдоговірних досліджень у співробітництві з іншими науковими установами:

– Доклінічне вивчення гострої токсичності в дослідах на лабораторних щурах двох зразків препарату «гліармакс» для парантерального застосування.

 1. Доклінічне вивчення підгострої токсичності (із вивченням місцевоподразнюючої дії) лікарського засобу ПЕН-ГЕРПЕВІР, крем, виробництва ВАТ «Київмедпрепарат» (Україна).
 2. Доклінічне вивчення підгострої токсичності (із вивченням місцевоподразнюючої дії) лікарського засобу ПЕН-ГЕРПЕВІР, крем, виробництва ВАТ «Київмедпрепарат» (Україна).
 3. Изучение острой токсичности препарата L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ, раствор для инъекций, 1 мг/мл производства АО «Галичфарм.

Працівники кафедри фармакології з клінічною фармакологією беруть активну участь у міжнародних наукових програмах, проходять стажування у закордонних наукових центрах

У рамках угоди про співпрацю між ТНМУ та Університетом Мансури (Єгипет) доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Оксана Олегівна Шевчук 14-20 лютого 2020 року перебувала на стажуванні в Університеті Мансури.

О. Шевчук (перша зліва) із працівниками лабораторії біології стовбурових клітин у центрі трансплантації кісткового мозку та біобанку кордової крові (the Stem Cells Bank)

Проф. О.О. Шевчук та доц. Я.І. Іванків стали учасниками грантових проектів від RECOOP HTS Association щодо вивчення хронічного стресу та ендотеліальної дисфункції, спричинених COVID-19:  

 1. Ендотеліальна дисфункція та гіперкоагуляція у перехворілих на COVID-19.
 2. Гендерні відмінності при хронічному стресі у студентів, спричиненому обмеженням пересування внаслідок пандемії COVID-19.
 3. Дослідження хронічного стресу в SARS-CoV 2 інфікованих серопозитивних пацієнтів та медичних працівників.
 4. Вплив COVID-19 на артеріальну гіпертензію у пацієнтів, які приймають інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту (іАПФ) та антагоністи рецепторів ангіотензину (АРАІІ).
 5. Дослідження перехресного імунітету між HCoVs та SARS-CoV-2 вірусами.

Доц. Іванків Я.І. проводить дослідження пацієнтів, котрі перехворіли на COVID-19

Старший викладач кафедри Лой Г.Я. співпрацювала з командою Інституту кардіоваскулярних та метаболічних досліджень при університеті Поля Сабатьє (Тулуза, Франція) над пошуком препаратів з потенційними кардіопротективними властивостями. Лой Г.Я. є співвиконавцем наукової роботи «Physiopathology and mechanisms of cardiometabolic remodeling» (Inserm/University of Toulouse UMR1048).

Робота в лабораторії Галини Лой

Аспірантка кафедри Світлана Палій (наук. керівник – проф. О.О. Шевчук) проходила стажування за програмою «Erasmus+ ICM (KA107)» в Університеті Сантьяго де Компостела, Іспанія.

Світлана Палій в лабораторії університету Сантьяго де Компостела (Іспанія)

 С. Палій виконувала дослідження у межах НДР «Молекулярні механізми ендотеліальної дисфункції під впливом інгібіторів АПФ та бета-адреноблокаторів», працювала в області тривимірних (3D) культур клітин і технологій «орган на чіпі» («organ on а chip»). 

У 2022 р. С. Палій отримала премію НАМН України та Асоціації працівників медичних вишів України «За значні успіхи у науковій діяльності».

У 2021 р. на ІІІ Національному форумі з оцінки медичних технологій (організатор заходу – МОЗ України за підтримки проекту USAID Україна та SAFEMed) спікером панелі «Наступні кроки у створенні Позитивного переліку лікарських засобів для фінансування за державні кошти: перспективи зацікавлених сторін» та ко-модератора панелі «Розбудова потенціалу ОМТ» була проф. О.М. Олещук.

Проф. О.М. Олещук (друга справа) – на ІІІ Національному форумі з оцінки медичних технологій

 Проф. О.М. Олещук здійснювала у 2014- 2016 рр. керівництво програмою Erasmus Mundus Medea від Тернопільського медичного університету, яка забезпечила  академічний обмін викладачів та студентів з провідними медичними  університетами Європи.

Проф. О. М. Олещук брала участь у конференції Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR  у м. Балтімор, США (2018) та
м. Варшава, Польща (2018) та у міжнародній науковій конференції з нагоди 165-ї річниці від дня народження Івана Горбачевського (м. Прага, Чехія, 2019).

Проф. О.М. Олещук – учасник   конференції Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR (м. Варшава, Польща, 2018)

 

Виступ проф. О.М. Олещук на міжнародній науковій конференції з нагоди 165-ї річниці від дня народження Івана Горбачевського (м. Прага, Чехія, 2019)

 Проф. Шевчук О.О. взяла участь у проєкті, організованому спільно університетом Мюнстера та Ганноверським університетом імені Лейбніца (Німеччина) в рамках the THEA Ukraine Project (FHH Münster) в кооперації з MoI (Management of internationalization) Ukraine Projects (LUH).

У травні 2022 р. відбулася перша зустріч між представниками Медичної школи Манчестерського університету (Великобританія) та Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (Україна) для визначення невідкладних потреб та запитів. ТНМУ презентували професорка кафедри фармакології з клінічною фармакологією Оксана Шевчук, доцент кафедри мікробіології Тарас П’ятківський, асистентка кафедри медицини катастроф і військової медицини Богдана Перевізник.

У 2021 р. у Німеччині проходили Дні України у Берліні та Бранденбурзі, на яких проф. О.О. Шевчук презентувала високі показники якості освіти та наукові досягнення ТНМУ. 

Дні України у Берліні та Бранденбурзі – проф. О.О. Шевчук (друга зліва)

Проф. О.М. Олещук та проф. О.О. Шевчук та інші викладачі ТНМУ взяли участь в організації ТНМУ, за підтримки Американської агенції з розвитку (United States Agency for International Development – USAID) і SAFEMed  та за сприяння Міністерства охорони здоров’я України, форуму «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців».

Проф. О.М. Олещук та проф. О.О. Шевчук взяли участь в онлайн-тренінгу «Ази роботи в аптеці».

Онлайн-тренінг «Ази роботи в аптеці»

Професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією ТНМУ О.О. Шевчук взяла участь у тренінгу «Перевірка досліджень, індивідуальна кібербезпека та охорона знань для українських дослідників» («Research Vetting, Individual Cybersecurity, and Knowledge Security Training for Ukrainian Researchers»).

У 2008-2011 рр. колектив кафедри фармакології з клінічною фармакологією організував та провів такі наукові конференції:

 1. Безпечна фармакотерапія в Україні.
 2. Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я (у реєстрі проведення всеукраїнських конференцій).
 3. Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії.
 4. Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції.

У 2016 р. та 2022 рр. викладачі кафедри фармакології були співорганізаторами і учасниками ІV та VІ науково-практичних конференцій «Хімія природних сполук».

Організатори VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хімія природних сполук»

На кафедрі фармакології з клінічною фармакологією активно працює студентський науковий гурток, куратором якого є доц. В.П. Пида

Основним напрямком діяльності наукового гуртка кафедри фармакології з клінічною фармакологією є навчання молоді методології здійснення наукових досліджень і допомога молодим науковцям у їх проведенні.

Результати наукових досліджень гуртківців щорічно доповідаються на всеукраїнських і міжнародних конференціях студентів та молодих вчених, кращі студентські наукові роботи неодноразово відзначалися дипломами різних ступенів.

Члени СНТ кафедри фармакології з клінічною фармакологією неодноразово ставали призерами та переможцями на Всеукраїнських олімпіадах з фармакології, що підтверджує важливість всебічного розвитку молоді, активного залучення їх до науково-дослідної роботи. Зокрема, у 2006 р. Євтушок Богдана була нагороджена дипломом за I місце у II турі Всеукраїнської олімпіади з фармакології. У 2007 р. студентка-гуртківка Потупалова Тетяна посіла 2 місце у II турі олімпіади.

Здобувачі вищої освіти – гуртківці кафедри фармакології з клінічною фармакологією брали активну участь у студентських наукових програмах “Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації”, “Студентська наука і профорієнтаційне навчання” такі здобувачі вищої освіти:  Козак І., Яремчук О., Крикунова М., Дзюба С., Перевізник Б. та ін.

Відзнаки за кращі студентські наукові роботи

Активно проводили наукові дослідження такі члени СНТ кафедри фармакології з клінічною фармакологією: Табас П., Стецюк І., Малецький Б., Пітухова В., Бондарчук Я., Коваль Д., Українець А., Лук’яненко М., Сурмай С. Трохимчук А., Семенюк К., Жулінський Н., Семків М., Бодарук Б., Петренко В., Саманів Ю., Расевич Л., Вегера І., Сучинська Х., Кіндрат А., Позунь М., Коваль Анна-Марія, Швед М., Дебора Чібусонма Анінго, Островерха К., Лановець О., Лехновський Л.,  Вирлан О. та багато інших.

У 2018 р. у Національному медичному університеті імені О.Богомольця відбулася Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2018», у якій взяли участь 450 учасників з України, студенти-іноземці українських медичних університетів, Кавказу, Близького Сходу, Індії, Нігерії, Білорусі та Казахстану. Молоді вчені і студенти представили понад 100 наукових робіт. Студент-гуртківець кафедри Ігор Стецюк отримав ІІІ місце за найкращу презентацію наукового дослідження.

Учасники міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2018»

У секції «Фундаментальна медицина» Мар’яна Позунь здобула 3 місце з роботою «The role of cytokines in the dynamics of stress reaction in rats with hypothyroidism», яку вона виконала під керівництвом доц. кафедри фармакології з клінічною фармакологією Вольської А.С. та асистента Курило Х.І.

Отримання диплома Мар’яною Позунь

На засідання гуртка часто запрошують ветеранів кафедри, які діляться із студентами своїм багаторічним досвідом наукової діяльності та науковими здобутками.

Зустріч студентів-гуртківців з ветераном кафедри проф. А.М. Олійник

Студентка Перевізник Богданна та аспірант Яна Іванків під час проведення експерименту на кафедрі фармакології (2015р.)

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією В.П. Пида із студентами-гуртківцями проводять внутрішньошлункове введення тваринам досліджуваних препаратів у віварії ТНМУ

Студентки-гуртківки 3 курсу медичного факультету Дарморис І. В. та Гавінська А. А. під час виконання наукових досліджень

У науковому доробку кафедри загальної гігієни та екології 5 докторських та 12 кандидатських дисертацій. Одержано 9 авторських свідоцтв, близько 20 рішень на раціоналізаторські пропозиції. Опубліковано понад 550 статей та тез у фахових виданнях, в тому числі виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, збірниках наукових конференцій, форумів, з’їздів тощо.

Автореферати дисертаційних робіт науковців кафедри загальної гігієни та екології  

Наукові здобутки працівників кафедри загальної гігієни та екології (2015-2018 рр.)

В останні роки викладачі кафедри виконують наукові дослідження у рамках таких міжкафедральних ініціативно-пошукових НДР:

 1. Дослідження механізмів впливу деяких токсикантів на білково-ліпідний обмін та антиоксидантно-імунний статус у експериментальних тварин і корекція викликаних порушень. Науковий керівник проф. Корда М. М.
 2. Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних та біогенних токсикантів в біологічних системах». Науковий керівник проф. Корда М. М.
 3. Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу. Науковий керівник проф. Фіра Л. С.
 4. Експериментальне дослідження метаболічних порушень в організмі за дії екзогенних токсикантів та при різних патологічних станах. Науковий керівник проф. Фіра Л. С.
 5. Особливості метаболічних процесів за дії екзогенних токсикантів та в умовах патології. Науковий керівник проф. Фіра Л. С.

Про результати наукових досліджень викладачі постійно доповідають на різних наукових форумах і конференціях.

Доц. О.В. Лотоцька та доц. О.М. Сопель зі стендовими доповідями на конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”,
м. Тернопіль (2017 р
.)

Доповідь проф. Кондратюка В.А. на конференції «Довкілля і здоров’я» (2018 р.)

У 2022 р. у м. Києві відбулася науково-практична конференція “Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України”, у якій брала участь професорка кафедри Лотоцька О.В.

Наукова робота на кафедрі загальної гігієни та екології направлена на вивчення факторів довкілля, їх потенційного негативного впливу на живі організми, роль громадських організацій і влади у попередженні та усуненні негативних наслідків їх дії, розробку заходів профілактики.

Щорічно, починаючи з 2006 р. року, кафедра є співорганізатор науково-практичної конференції “Довкілля і здоров'я”.

Збірники публікацій конференції “Довкілля та здоров'я”

 Відкриття 15-ї ювілейної Всеукраїнської науково-практичної конференції “Довкілля та здоров'я” зав. кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки ТНМУ, головою Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, проф. С.Н. Вадзюком (2018 р.)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Довкілля та здоров’я», присвячена 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи (22-24 квітня 2021 р.)

Викладачі кафедри під час Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції “Довкілля та здоров’я” (2022 рік) 

Кафедрою загальної гігієни та екології разом з Українською асоціацією релігієзнавців, відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України та Кременецьким медичним фаховим коледжем імені Арсена Річинського були організовані і проведені X ювілейні Річинські читання, приурочені 65-річчю пам'яті Арсена Річинського (13 квітня 2021 р.).

X ювілейні Річинські читання, приурочені 65-річчю пам'яті Арсена Річинського

На кафедрі щорічно активно працюють у студентському науковому гуртку 10-12 студентів різних курсів.

Студенти 3 курсу медичного факультету – гуртківці СНТ кафедри загальної гігієни та екології проводять лабораторне дослідження води (2007 р.)

 

Проф. О.В. Лотоцька зі своїми гуртківцями проводить дослідження якості питної води (2018 р.)

Щорічно результати наукових досліджень студентів публікуються в збірнику Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. Багато студентів – гуртківців виступають з доповідями на конгресі у секції «Профілактична медицина, соціальна медицина та ООЗ, медична інформатика, медичне право», на якій отримують призові місця.

Проф. О.В. Лотоцька та доц. О.М. Сопель у складі журі на онлайн-відкритті секції «Профілактична медицина, соціальна медицина та ООЗ, медична інформатика та медичне право» 24 Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (2020 р.)

Кравців Ольга, студентка медичного факультету, отримала диплом І ступеня на ХХІІI Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених за наукову роботу (2019 р.)

Смоковська Оксана та Бакаляр Валентина нагороджені дипломом ІІІ ступеня на ХХІІI Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених за наукову роботу в секції «Профілактична медицина» (2019 р.)

 

Доповідь студентки 5 курсу Кравців Ольги «Ставлення до здорового способу життя студентської молоді». Наук. керівник проф. Лотоцька О.В. (2021 р.)

 

  Правак Юлія нагороджена дипломом ІІ ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (секція «Теоретична медицина») (2022 р.)

На кафедрі загальної гігієни та екології впродовж останніх трьох років виконують наукову кваліфікаційну роботу магістри спеціальності «Громадське здоров’я».

Проф. О. В. Лотоцька – голова екзаменаційної комісії по проведенню атестації випускників за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я».  Під час захисту магістерських робіт (2021 р.)

 У м. Будапешті (Угорщина) у 2023 р. відбулися щорічні конференції RECOOP HST Association − 5th RECOOP International Student Conference and 18th RECOOP Bridges in Life Sciences Conference, а також 8th RECOOP Sciences and Arts Exhibition, у яких взяли участь аспірантки кафедри Данчишин Мар'яна Бандрівська Юлія (керівник проф. О. В. Лотоцька). 

Данчишин Мар'яна та Бандрівська Юлія під час конференції RECOOP HST Association − 5th RECOOP International Student Conference and 18th RECOOP Bridges in Life Sciences Conference, а також 8th RECOOP Sciences and Arts Exhibition (Будапешт, Угорщина, 2023 р.)

 Викладачі кафедри загальної гігієни та екології залучаються і до інших видів робіт. Професор кафедри О. В. Лотоцька була членом робочої групи Міністерства розвитку громад та територій України щодо розроблення нового національного нормативного документа з якості питної води з метою імплементації Директив 98/83/ЄС, за що нагороджена дипломом (2021 р.).

Професор кафедри О.В. Лотоцька