Skip to content

Зарахування в інтернатуру за державним замовленням з 03 липня 2023 р. до 20 липня 2023 р.

Випускники ЗВО мають надати оригінали та копії документів:

 1. Направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі
 2. Наказ з департаменту (управління) охорони здоров`я обласноїдержавної адміністрації (оригінал)
 3. Довідка про навчання за державним замовленням
 4. Диплом.
 5. Додаток до диплому.
 6. Сертифікат Крок 1, Крок 2.
 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податку
 8. (ідентифікаційний код)
 9. Паспорт (копії 1, 2, 11 стор.), ІD карти
 10. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи(при її наявності).
 11. Копія військового квитка або приписного посвідчення у разі відсутності тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік
 12. Дві фотографії 3*4

Контакти : Деканат факультету післядипломної освіти ТНМУ (Майдан Волі,1 телефон: (0352)527855 )

 

Зарахування в інтернатуру контрактної форми навчання з 03 липня 2023 р. до 20 липня 2023 р.

Випускники ЗВО мають надати оригінали та копії документів:

 1. Довідка вищого медичного навчального закладу про те, що випускник навчався на контрактних умовах. (оригінал)
 2. Диплом
 3. Додаток до диплому.
 4. Договір з закладом охорони здоров’я (лікарня, аптека, диспансер, стоматологічна поліклініка).
 5. Лист-погодження Департаменту охорони здоров’я
 6. Сертифікат Крок 1, Крок 2.
 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податку
 8. (ідентифікаційний код)
 9. Паспорт (копії 1, 2, 11 стор.), ІD карти
 10. 9.Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (при її наявності).
 11. 10.Копія військового квитка або приписного посвідчення у разі відсутності документів тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік
 12. Дві фотографії 3*4

* Довідка про самостійне працевлаштування та Довідка про навчання за державним замовленням для випускників бюджетної форми навчання. * Погодження Міністерства охорони здоров'я України, для  зарахування в інтернатуру випускникам  закладів вищої освіти  попередніх років   , які навчалися за кошти державного бюджету

Контакти : Деканат факультету післядипломної освіти ТНМУ (Майдан Волі,1 телефон: (0352)527855 )

Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів регламентується наказом МОЗ України від 28.05.2012 №390, та Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011р. № 524.

Документи для отримання одноразової адресної допомоги подавати у деканат ННІПО до 10.10.2023р.

контактний телефон: (0352) 52-78-55

Перелік документів, які подаються випускниками до ВНЗ для отримання одноразової адресної допомоги:

 1. Заява
 2. Копія трудової книжки, завірена у встановленому порядку
 3. Копія трудового договору про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, або договору про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-педіатрів дільничних і лікарів-терапевтів дільничних, завірена у встановленому порядку.
 4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду.

Шановний колего,

Вашій увазі пропонується повний перелік регламентної та зразки обліково-звітної документації для забезпечення належного навчання лікарів-інтернів на базах стажування.

Перелік документації на базі стажування:

 1. Паспорт бази стажування.
 2. План роботи керівника лікарів-інтернів на навчальний рік (зразок).
 3. Примірні програми підготовки в інтернатурі:
 4. Акушерство та гінекологія
 5. Хірургія
 6. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 7. Ортопедія та травматологія
 8. Отоларингологія
 9. Внутрішні хвороби
 10. Загальна практика-сімейна медицина
 11. Медицина невідкладних станів
 12. Неврологія
 13. Дерматовенерологія
 14. Педіатрія
 15. Інфекційні хвороби
 16. Психіатрія
 17. Стоматологія
 18. Фармація
 19. Фізична та реабілітаційна медицина
 20. Накази управління охорони здоров’я про зарахування лікарів-інтернів з бюджетної форми навчання.
 21. Графік проходження заочного циклу (суміжні цикли).
 22. Накази Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського про зарахування лікарів-інтернів з контрактної форми навчання та очної частини бюджетної форми.
 23. Журнал реєстрації лікарів-інтернів з їх паспортними даними.
 24. Плани проведення семінарських і практичних занять на базі стажування:
 25. Акушерство та гінекологія
 26. Хірургія
 27. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 28. Ортопедія та травматологія
 29. Отоларингологія
 30. Внутрішні хвороби
 31. Загальна практика-сімейна медицина
 32. Медицина невідкладних станів
 33. Неврологія
 34. Дерматовенерологія
 35. Педіатрія
 36. Інфекційні хвороби
 37. Психіатрія
 38. Стоматологія
 39. Фармація
 40. Фізична та реабілітаційна медицина
 41. Журнал проведення семінарських і практичних занять на базі стажування.
 42. Журнал обліку роботи лікаря-інтерна

10.1.«Медицина»

10.2.«Стоматологія»

10.3. «Фармація»

 1. Накази про заключну атестацію

З Р А З К И

документації керівника інтернів на базах стажування

1.Директивні та нормативні документи з питань організації інтернатури:

Наказ МОЗ від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру» (із змінами, затвердженими наказом МОЗ від 10.04.2023 № 673).;

 • -Наказ головного управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА “ Про затвердження переліку базових закладів охорони здоров’я по підготовці лікарів в інтернатурі (потрібно оновити).»

2.Навчально-організаційні та облікові документи і матеріали:

 • -план роботи керівника інтернів по підготовці лікарів-інтернів на базі стажування на навчальний рік (затверджений головним лікарем);
 • -календарний план навчання лікарів-інтернів на навчальний рік (графік ротації по відділеннях, кабінетах для виконання всіх розділів навчального плану з профільних і суміжних дисциплін; графік проведення семінарських практичних занять з лікарями-інтернами);
 • – журнал обліку відвідування занять і успішності лікарів-інтернів (оцінка початкового рівня знань, піврічна, річна, заключна атестації, участь у конференціях, опанування практичних навичок);
 • -звіт керівника інтернів за навчальний рік;
 • -журнал обліку зауважень і пропозицій за результатами перевірок роботи базової установи стажування та їх реалізації.
 • -структура папки «На допомогу керівнику бази стажування лікарів-інтернів». В папці:
 • – документ Word – «пояснювальна записка»
 • -документ Word – перелік обов’язкової документації керівника інтернів на базі стажування
 • -папка «накази МОЗ України» по інтернатурі
 • -папка «накази головного управління охорони здоров’я ОДА» по інтернатурі
 • -папки по профілю інтернатури (внутрішні хвороби, загальна практика-сімейна медицина, педіатрія, акушерство та гінекологія, хірургія, неврологія, анестезіологія, ЛОР, ортопедія і травматологія, клінічна фармація, стоматологія)
 • -в кожній папці окремими файлами Word містяться:
 • -типова програма і план зі спеціальності на базі стажування,
 • -зразок плану роботи керівника лікарів-інтернів на навчальний рік
 • -зразок графіку проходження суміжних циклів на базі стажування
 • -зразок тематичного плану семінарських занять на базі стажування
 • – зразок тематичного плану практичних занять на базі стажування
 • -перелік вмінь та практичних навичок для опанування лікарями-інтернами зі спеціальності
 • -зразок журналу реєстрації лікарів-інтернів з їх паспортними даними
 • -зразок журналу проведення семінарських і практичних занять на базі стажування.
 • -зразок звіту керівника інтернів за навчальний рік;
 • -зразок журналу обліку зауважень і пропозицій за результатами перевірок роботи базової установи стажування та їх реалізації.

Для отримання оперативної довідки з усіх питань інтернатури, в тому числі на базах стажування, просимо звертатися у деканат факультету післядипломної освіти за телефоном (0352) 52-78-55 або електронною адресою fpotdmu@ukr.net. Контактна особа – Кіцак Ярослав Миронович – завідувач інтернатурою.