Новітні технології фізичного виховання

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Відповідальний за впровадження: к.п.н., ст. викл. Новакова Л. В.

Метою викладання навчальної дисципліни “Новітні технології фізичного виховання” є формування у студентів вміння програмувати заняття з фітнесу із різною руховою активністю. Основними завданнями вивчення дисципліни “Новітні технології фізичного виховання” є засвоєння принципів, методів, засобів, форм організації сучасних напрямів фізкультурно-оздоровчої роботи з людьми різних вікових категорій та рівня фізичного стану; здобуття навичок планування, організації та проведення занять із фітнесу.