Нутріціологія

Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою

Відповідальний за впровадження – проф. Марчишин С.М.

Нутриціологія (від лат. Nutritio – харчування, від грец. Logos – наука) – це нова наука зі своєю ідеологією та своїми законами. Вона виникла на базі дієтології.
Предметом визначення дисципліни є класичні та новітні концепції харчування, нутрієнтний склад і поживна цінність основних харчових
продуктів, їх фізіологічні функції в організмі, сучасні рекомендації щодо харчування населення та споживання основних нутрієнтів, харчові продукти функціонального призначення; дієтичні добавки, наукові принципи складання і характеристика харчових раціонів лікувально-профілактичного харчування основних лікувальних дієт.

Мета курсу: сформувати у студентів вміння і навички з організації системи харчування здорової та хворої людини на різних вікових етапах
шляхом застосування сучасних наукових положень нутриціології.
Завдання курсу:
Теоретичні:
– знати основи фізіології та біохімії харчування, раціонального харчування різних вікових, професійних та нозологічних груп населення;
– обґрунтовувати принципи профілактики харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій та захворювань аліментарного походження;
– з’ясувати актуальні проблеми сучасних напрямів в фізіології харчування та встановити їх зв’язок зі здоров’ям та працездатністю населення;
Практичні:
– вміти розраховувати фізіологічної потреби організму в харчових та біологічно активних речовинах;
– надавати обґрунтування енергетичної цінності та нутрієнтного складу раціону харчування;
– виявляти статус харчування організму та його порушень;
– вміти розробляти практичні рекомендацій щодо організації раціонального харчування різних груп населення.