Одонтогліфічні аспекти художньої реставрації 

Кафедра терапевтичної стоматології

Відповідальний за впровадження: доц. Пацкань Л.О., ас. Чорній А.В.

На дисципліні «Одонтогліфічні аспекти художньої реставрації» буде розглянуто принципи реставрації бокової групи зубів для із застосуванням сучасних інструментів та матеріалів. Принципи підбору відновлювального матеріалу залежно від групової приналежності зубів. Способи ізоляції робочого поля.