Онтокінезіологія

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Відповідальний за впровадження: к.б.н., асистент Бондарчук В.І.

Онтокенізіологія – це науково-практична дисципліна, яка вивчає м’язовий рух у всіх його проявах на різних етапах онтогенезу людини. Знаючи основи онтокенізіології, студенти навчаються аналізувати техніку та тактику рухів, отримують уявлення про засоби моделювання і оптимізацію рухів, отримують навчальні навички практичного використання біомеханічних методів та спеціальних тренажерів у навчально-тренувальному процесі.

Предметом вивчення є фундаментальні закономірності вікового розвитку рухової діяльності людини.

Завдання – удосконалення рухової діяльності людини на різних етапах його онтогенезу.