Основні аспекти ортопедичного протоколу дентальної імплантації

Кафедра ортопедичної стоматології

Відповідальний за впровадження: к.м.н., ас. Цвинтарний А.В.

Стоматологічна імплантація є найбільш функціональним та естетично ефективним методом заміщення дефектів зубних рядів. Вона стала невід’ємною складовою сучасної стоматології у питанні повної реабілітації стоматологічних хворих.
Бурхливий розвиток сучасної стоматологічної науки переважно пов’язаний з великою кількістю пацієнтів, котрим необхідне заміщення
дефектів та деформацій зубного ряду за допомогою методики дентальної імплантації. В умовах сьогодення популяризація дентальної імплантації пов’язана з вирішенням багатьох питань реабілітації пацієнтів стоматологічного статусу за складних анатомічних умов коли інші методи заміщення цілісності зубних рядів малоефективні.
Протезування на імплантатах сприяє досягненню основної мети ортопедичного стоматологічного лікування – повному відновленню жувальної функції у пацієнтів з частковою або повною відсутністю зубів. Це покращує якість життя пацієнта як у фізіологічному, так і в соціально-психологічному аспектах.
Велике значення в успішній реабілітації пацієнтів за допомогою дентальних імплантатів відіграє процес остеоінтеграції та фіброостеоінтеграції, дотримання лікарем протоколу оперативного втручання та правильний підбір ортопедичної конструкції на завершальних стадіях лікування.
Тільки ретельне і в повному обсязі, комплексне планування ортопедичного етапу лікування, може стати ґрунтовною, прогнозованою
основою успіху реабілітації стоматологічних хворих з використанням дентальних імплантатів.