Основи доказової медицини

Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

Відповідальний за впровадження – ас. Намісняк О.М.

Доказова медицина — це стратегічний напрямок сучасної медичної науки і практики, який ґрунтується на бездоганній науковій інформації та зорієнтований на підвищення рівня наукових досліджень, суттєве поліпшення діагностики, профілактики, лікування і прогнозу захворювань людей, оптимізацію діяльності органів державної системи охорони здоров’я.