Основи електрокардіографії

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії

Відповідальна за впровадження: доц. Бількевич Н.Я.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з науковими основами електрокардіографії та навчити володіти технікою зняття
та аналізу ЕКГ при різних патологічних станах.