Основи мануального м’язевого тестування 

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Відповідальний за впровадження: к.б.н., асистент Бондарчук В.І.

Основним діагностичним тестом у фізичній терапії вважається мануально-м’язове тестування. Це науково обґрунтований метод визначення тонусу та сили скелетного м’яза, який має зв’язок з відповідним внутрішнім органом, хребцем, меридіаном, нейролімфатичною, нейроваскулярною зонами тощо. М’язовий тест – це можливість біологічно зворотнього зв’язку з тілом досліджуваного. Правильно оцінений тест допомагає виявити структурні, обмінні та психоемоційні порушення, встановити основні дисбаланси та причину захворювання, зрозуміти, що необхідно внутрішнім органам для нормальної роботи, провести індивідуальну корекцію виявлених порушень та цілеспрямоване лікування. І все це можливо здійснити лише за умови повного розуміння «мови м’язів».