Основи медичних комунікацій

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Відповідальний за впровадження: проф. А. А. Гудима

Уміння спілкуватися з пацієнтом (комунікаційні навички) відноситься
до числа найбільш цінних якостей лікаря будь-якої лікувальної спеціальності
і значною мірою визначає ефективність лікувально-діагностичного процесу.
Тому опанування студентами комунікаційних навичок є невідʼємною
складовою здобуття професії лікаря.