Основи нейрореабілітації

Кафедра медичної реабілітації

Відповідальний за впровадження: Голяченко А.О.

Надання медичної допомоги та реабілітації пацієнтів із нервовими захворюваннями є важливою проблемою. За даними ВООЗ, від них страждають близько 1 млрд людей в усьому світі. Особливу актуальність в практиці фізичних терапевтів становлять хворі, які перенесли інсульт у зв’язку з високою інвалідизацією цих пацієнтів. Відновлення працездатності у хворих, які вижили після інсульту, проблематичне: лише 10-18% із них повертаються до роботи, в інших (85-90%) настає інвалідизація внаслідок порушень: рухових, мовних, когнітивних. Основним завданням нейрореабілітації є відновлення порушених функцій та адаптація до психологічних і соціальних наслідків захворювання. Для проведення ефективної реабілітації при неврологічній патології необхідні глибокі знання із диференційованого підходу до пацієнтів, які потребують термінової/ранньої чи довготривалої/постійної нейрореабілітації.