Основи незнімної ортодонтичної техніки

Кафедра дитячої стоматології

Відповідальний за впровадження: ас. Ю.М. Мартиць

Завданнями навчальної дисципліни є:
– вдосконалення навичок проведення обстеження ортодонтичного пацієнта;
– вдосконалення знань щодо вибору необхідного обсягу обстежень для постановки діагнозу;
– розробка різних варіантів ортодонтичного лікування в залежності від віку пацієнта, виду та ступеня складності ортодонтичної патології, рівня кооперації з пацієнтом та його батьками;
– вивчення провідних синдромів і симптомів в ортодонтії;
– обґрунтування та формулювання попереднього діагнозу;
– вміння інтерпретувати результати обстежень та проводити диференційну діагностику;
– постановка заключного ортодонтичного діагнозу;
– виявлення основної причини, що призвела до появи ортодонтичної патології, та вибір суміжних спеціалістів для її усунення;
– знання, виявлення та усунення ускладнень, що виникли внаслідок наявності ортодонтичної патології;
– закріплення знань щодо принципів комплексного лікування ортодонтичної патології.
Викладання дисципліни спрямовано на:
– оволодіння принципами та методами діагностики ортодонтичної патології у дітей різного віку для постановки правильного діагнозу і вибору оптимального методу лікування;
– формування відповідальності студента, як майбутнього фахівця за рівень своєї підготовки та її вдосконалення протягом навчання і професійної діяльності.