Основи реабілітаційного обстеження

Кафедра медичної реабілітації

Відповідальний за впровадження: Макарчук Х.Я.

Важливим компонентом діяльності фахівця з фізичної терапії є проведення реабілітаційного обстеження із подальшим визначенням рухових обмежень та основних функціональних порушень пацієнта, що має ключове значення для встановлення реабілітаційного діагнозу, планування та прогнозування процесу реабілітації. Вміння ретельного обстеження пацієнта і встановлення його реабілітаційного діагнозу є підгрунтям побудови програми реабілітації. Володіння знаннями про базове реабілітаційне обстеження у різних вікових групах при різній патології забезпечує коректність проведення реабілітаційних заходів враховуючи індивідуальні особливості пацієнта.