Основи соціологічних досліджень

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – проф. Мельничук І. М.

«Основи соціологічних досліджень», як
дисципліна, яка пропонує знання про основи наукової етики, про основні
етичні принципи наукової діяльності, про типи порушень наукової етики та
відповідальність за відповідні дії, про особливості підготовки наукової
соціологічної публікації про основи написання наукової статті, про
соціологічні публікації та інші види результатів досліджень, про специфіку
наукової соціологічної доповіді, про особливості підготовки наукового
соціологічного звіту, про особливості підготовки різних типів/видів
соціологічних звітів, про правила підготовки графіків і таблиць у
соціологічній документації, про основи створення презентації за
результатами соціологічного дослідження, про різноманітні техніки
ефективного виступу, про соціопсихологічні аспекти ефективного виступу,
про вимоги до доповідача під час представлення результатів соціологічного
дослідження, про основні вправи для створення ефективної презентації, про
основні вправи для проведення ефективної презентації; та ін.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи соціологічних
досліджень» для студентів медичних вузів є глибоке і всебічне пізнання,
осмислення соціальних процесів і явищ, вироблення і реалізація ефективної
соціальної політики, управління соціальними процесами, аналіз
функціонування соціальних систем і соціальних інститутів потребує
великого масиву об’єктивної інформації, яку можна отримати в результаті
соціологічних досліджень.