Особливості перебігу захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку

Кафедра внутрішньої медицини №1

Актуальність запропонованої вибіркової дисципліни полягає в тому, що станом на друге десятиріччя 21 століття населення планети у віковому відношенні повільніше старіє, кількість людей похилого віку значно збільшилася, а наявність коморбідної патології у даної категорії осіб обумовлює специфіку ведення таких пацієнтів. Тому особливу увагу серед вибраної тематики надано серцево-судинним захворюванням, як найбільш розповсюдженій патології, зокрема в Україні. А також розглядатимуться інші розділи інтерністики зі специфікою діагностування і лікування у геронтологічних хворих.