Паліативна та хоспісна допомога

Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

Відповідальний за впровадження – ас. Гаврилюк Н.М.

Вивчення даної дисципліни дозволяє набути медичній сестрі практичних навичок з догляду за інкурабельними пацієнтами, засвоєння принципів паліативної медицини, ознайомлення з психологічними, соціальними і моральними аспектами спілкування з хворими і їх родичами