Skip to content

Фармацевтичний факультет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація.

Форми навчання: денна – бюджетна, контрактна; заочна – контрактна.

Терміни навчання:

1) на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки 10 місяців (денна форма);

2) на основі диплома молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра спеціальностей «Фармація», «Медицина» – 4 роки 10 місяців (заочна форма);

3) на основі диплома молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація – 3 роки 10 місяців (денна форма);

4) на основі диплома молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація або диплома магістра галузі знань 22 Охорона здоров’я – 3 роки 10 місяців (заочна форма).