Skip to content

Наприкінці минулого тисячоліття в Україні мав місце бурхливий розвиток фармацевтичної галузі. Він відбувався не тільки шляхом збільшення вітчизняних виробників різноманітних лікарських засобів і створення значної кількості гуртових фармацевтичних компаній, але, насамперед, різкого зростання чисельності аптечних установ. Існуючі на той час вищі медичні (фармацевтичний) навчальні заклади (Запорізький державний медичний університет, Національна фармацевтична академія в Харкові, Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького) не могли забезпечити потребу фармацевтичної галузі у фахівцях відповідного профілю, а тому виникла необхідність у розширенні географії української фармацевтичної освіти.

Фармацевтичний факультет у тоді ще Тернопільській державній медичній академії імені І. Я. Горбачевського розпочав функціонування в 2000 році. Потрібно відзначити, що у його започаткуванні значну роль відіграли ректорат академії та відомий вчений у галузі фармакології професор Микола Скакун. Необхідно відмітити далекоглядність керівництва академії, яке розвиток фармації на теренах Тернопілля розглядало комплексно:

  • у 2000 році ліцензовано спеціальність «Фармація»;
  • у 2001 році – спеціальність «Клінічна фармація»;
  • у 2002 році – спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Окрім того, перші роки на базі фармацевтичного факультету навчались студенти заочної форми, які після другого курсу продовжували здобувати вищу освіту в Національному фармацевтичному університеті (НФаУ).

З метою формування на факультеті професійного викладацького колективу ректоратом академії було розроблено концепцію кадрової політики, яка дозволила в короткий термін забезпечити викладання профільних дисциплін висококваліфікованими науково-педагогічним працівниками. Так, з провідних фармацевтичних підприємств та навчальних закладів з наданням їм житла були запрошені проф. Тарас Грошовий, доц. Людмила Вронська, доц. Людмила Соколова, доц. Дмитро Коробко, ст. викл. Володимир Гнідець. Ряд викладачів факультету здобули вищу фармацевтичну освіту на базі НФаУ (професори Людмила Фіра та Іван Кліщ, доценти Людмила Вронська, Григорій Загричук і Марія Шанайда). Після навчання в аспірантурі при відповідних кафедрах НФаУ Ольга Поляк, Галина Козир та Марія Лелека захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук.

Першим керівником фармацевтичного факультету було призначено канд. фарм. наук, доц. Світлану Марчишин, а перший набір становив 75 осіб. Вже через рік студентами першого курсу двох спеціальностей стало близько 150 абітурієнтів з різних куточків західного регіону України. Цьому сприяла як активна позиція керівництва факультету, так і комплекс агітаційних заходів, розроблений приймальною комісією академії.

З грудня 2002 року на посаду декана фармацевтичного факультету за конкурсом обрано професора Тараса Грошового.

Саме під його керівництвом були сформовані та узагальнені всі необхідні навчально-методичні матеріали для викладання профільних навчальних дисциплін на належному рівні. За ініціативи Тараса Грошового до викладання блоку організаційних дисциплін було залучено висококваліфікованих представників практичної фармації (генеральний директор ТОВ ТАО Галина Квасницька, комерційний директор фірми «Натурпродукт-Вега» Вадим Соляр, завідувачі аптек Прокіп Братунь, Василь Гончар, Надія Проць, Ірина Сусла, Валерія Гардецька тощо).

Восени 2003 року студенти фармацевтичного факультету вперше складали тестовий іспит «Крок-1. Фармація» за результатами якого посіли перше місце в Україні в неофіційному заліку. В листопаді 2003 року силами факультету було організовано й успішно проведено конференцію «Сучасні аспекти фармацевтичної діяльності» в роботі якої взяв участь Михайло Пасічник, на той час заступник міністра охорони здоров’я України, голова Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення. Крім нього участь у заході взяла значна кількість представників практичної фармації Тернопілля. Недарма цю конференцію вважають першою офіційною «презентацією» фармацевтичного факультету.

Факультет продовжував розвиватись, зміцнювалась його матеріально-технічна та навчально-методична бази, збільшувався контингент студентів. До складу кафедр у різні роки входили канд. фарм. наук, доц. Алла Знаєвська, канд. мед. наук, ст. викл. Ірина Мосейчук, канд. мед. наук, ас. Орися Смачило, провізори-організатори ас. Наталя Коробко, ас. Наталія Марків та інші.

У вересні 2004 року спільно з Національним фармацевтичним університетом було проведено I Міжнародну науково-практичну конференцію «Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок». Слід відзначити, що делегацію провідних науковців НФаУ очолював ректор, член-кореспондент НАН України Валентин Черних. Це, беззаперечно, засвідчило повагу до молодого факультету та підтвердило правильність обраного ним напрямку розвитку.

У 2005 році всі студенти п’ятого курсу фармацевтичного факультету успішно склали тестовий іспит «Крок-2. Фармація» і посіли за його результатами друге місце в Україні, а сам факультет був акредитований за III рівнем.

Перші досягнення здобув факультет і на Всеукраїнських студентських олімпіадах за спеціальністю «Фармація». Студентки Ольга Павх (2004 р.) та Ольга Новаковська (2005 р.) були призерами й переможцями з дисциплін «Аптечна технологія лікарських засобів» і «Промислова технологія ліків».

Завдяки усьому вищезазначеному факультет набував все більшого визнання фармацевтичної спільноти Західного регіону та зайняв гідне місце серед вищих навчальних закладів, що здійснювали підготовку фахівців фармацевтичної галузі.

З 2006 року деканом фармацевтичного факультету стала канд. фарм. наук, доц. Людмила Соколова. Вона не тільки продовжила славні традиції, започатковані попередниками, а й внесла багато нового.

Так, за її активної участі в університеті було розпочато видання фахового журналу «Фармацевтичний часопис», акредитовано за III рівнем спеціальності «Клінічна фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів», ліцензовано магістратуру зі спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація». Вже в 2007 році відбулись перші випуски провізорів-інтернів та магістрів, які проходили післядипломну підготовку на базі університету. Спеціальності «Фармація» і «Клінічна фармація» були акредитовані за IV рівнем.

Випускник 2007 р. Володимир Бойчук під час проходження виробничої практики з технології лікарських засобів в Тернопільській обласній міжлікарняній аптеці № 126

Значно активізувалась наукова робота, до якої були залучені не тільки молоді викладачі, а й перспективні випускники, частина з яких поповнила кадровий склад факультету. Наукові дослідження виконувались у рамках двох НДР: «Пошук, створення, стандартизація і фармакоекономіка лікарських препаратів та біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп» і «Фармакогностичне вивчення деяких лікарських рослин». За результатами виконаних досліджень було отримано ряд патентів України на винахід та корисну модель, опубліковано значну кількість статей у фахових виданнях фармацевтичного та медичного спрямування, захищено більше 30 дипломних і магістерських робіт.

У 2007 році доцентом Світланою Марчишин було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук, що в черговий раз підтвердило високе реноме викладачів факультету.

Науковці факультету успішно прозвітували за результатами виконаної роботи та продовжили працювати за двома напрямками: «Пошук, організаційно-технологічні та фармакоекономічні дослідження і стандартизація лікарських засобів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп» й «Фармакогностичний аналіз та вивчення фармакологічної дії біологічно активних речовин лікарських рослин в експерименті».

Випускниця 2006 р. Оксана Швидків під час перебування в аспірантурі в Дублінському університеті (Ірландія, 2009 р.)

У 2009 р. відбулись захисти перших кандидатських дисертацій, запланованих в університеті (Наталя Белей, Ольга Демидяк), а в 2010 р. науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук отримали як ряд науково-педагогічних працівників факультету (Володимир Підгірний, Людмила Мосула, Наталія Гончарук, Мар’яна Васенда), так і його перші випускники (Олена Калушка, Ольга Павх, Оксана Барна, Оксана Тригубчак).

Працівники факультету долучились і до роботи з потенційними абітурієнтами. Так, вперше в Україні в Тернополі при обласному відділенні Малої академії наук була відкрита творча лабораторія «Фармація» для учнів 9-11 класів, а навчальна програма цієї лабораторії на Всеукраїнському конкурсі на кращу програму для використання в гуртках, групах, наукових секціях МАН у 2008 році стала переможцем (автори програми: Людмила Соколова, Людмила Фіра, Дмитро Коробко). Не залишили поза увагою викладачі факультету і школярів з сільської місцевості. Для прикладу, в Підгайцях було створено філію творчої лабораторії «Фармація», яка не тільки сприяла поглибленню знань учнів, але й виконувала відповідну профорієнтаційну роботу.

З метою набуття студентами ґрунтовних практичних навичок і налагодження більш тісної співпраці з іншими вищими навчальними закладами та фармацевтичними підприємствами за сприяння керівництва університету й факультету з 2006 року були започатковані програми студентського обміну та проходження відповідних виробничих практик: на базі Запорізького державного медичного університету і лабораторії з контролю якості лікарських засобів міста Запоріжжя – «Контроль якості лікарських засобів»; Національного фармацевтичного університету (м. Харків), заводу «Доктор Тайс» (Німеччина) і фабрики «Ефект» (м. Харків) – «Технологія лікарських і косметичних засобів»; аптечних закладів міста Вроцлав (Польща) – «Організація та економіка фармації», «Менеджмент та маркетинг у фармації». В свою чергу частина студентів фармацевтичних факультетів східних областей України мали змогу пройти виробничу практику з фармакогнозії на базі ботанічного саду НОК «Червона калина».

Виробнича практика студентів фармацевтичного факультету з технології лікарських і косметичних засобів (Німеччина, завод «Доктор Тайс», 2006 р.)

Студенти факультету продовжували демонструвати високий рівень теоретичних знань під час складання стандартизованих тестових державних іспитів «Крок 1. Фармація» та «Крок 2. Фармація». Зокрема, факультет очолював офіційний загальноукраїнський рейтинг за підсумками здачі даних іспитів у 2008/2009 навчальному році.

Для оптимізації студентської наукової роботи в університеті з початку 2007 року були започатковані програми «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» та «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації». Понад 50 студентів фармацевтичного факультету активно до них залучились і протягом короткого періоду це дало позитивні результати. Так, в березні 2009 р. студентки Юлія Вадзюк та Анастасія Соколова зайняли II і III місця на відповідних підсумкових науково-практичних конференціях Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. В березні 2010 р. студентки Юлія Іванина та Ольга Шуклінова повторили минулорічний успіх своїх колег.

Надзвичайно успішними були виступи студентів факультету на Всеукраїнських студентських олімпіадах за спеціальністю «Фармація». Починаючи з 2006 року представники факультету незмінно займали призові місця в особистому та командному заліку за результатами її II етапу.

Призери II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад за спеціальністю «Фармація» в особистому заліку Андрій Гінка (2006 р.) та Інна Придиба (2007 р.)

Підтвердженням авторитету факультету в Україні стало призначення нашого університету як базового для проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація» в 2010 та 2011 роках. Серед новостворених факультетів такої довіри не виказали більше нікому. Студенти фармацевтичного факультету гідно представили свою Alma mater на даних форумах і вибороли перші місця як в особистому (Анастасія Соколова, 2010 р., Ольга Лукашів, 2011 р.), так і в командному заліках.

Три роки поспіль, починаючи з 2012 р., університет був визначений як базовий для проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Фармацевтичні науки», що стало черговим визнанням кадрового потенціалу факультету.

Робота галузевої конкурсної комісії під час підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фаху «Фармацевтичні науки» (Тернопіль, 2012р.)

З кожним роком відсоток науково-педагогічних працівників факультету з науковими ступенями саме з фармацевтичних наук збільшувався, чому сприяв комплекс заходів, розроблений ректоратом університету. Викладачі факультету активно виконували експериментальні дослідження за різними напрямками, обмінювались досвідом зі своїми колегами з інших вищих навчальних закладів під час проведення науково-практичних конференцій, ініціаторами яких неодноразово виступав факультет.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук декан фармацевтичного факультету Людмила Соколова захистила в 2012 році. З серпня 2013 р. вона була призначена директором ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України», а деканом факультету став канд. фарм. наук, доцент Дмитро Коробко.

Під керівництвом Дмитра Коробка факультет не тільки зберіг вже сформовані традиції, але й продовжує удосконалюватись і розвиватись. Так, успішно проведені повторні акредитації спеціальностей «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та «Фармація», ліцензовано підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) і третім (освітньо-науковим) рівнями зі спеціальності 226 Фармація, започатковано навчання студентів заочної форми за Європейською кредитно-трансферною системою й нормативним терміном тощо. Визнанням професіоналізму декана є його залучення до групи зі створення стандарту вищої освіти для магістрів фармації.

Фармацевтичний факультет має потужну навчально-методичну та матеріально-технічну бази, висококваліфікований кадровий склад, який майже на 100 відсотків укомплектований науково-педагогічним працівниками з науковими ступенями. У розпорядженні викладачів і студентів факультету відремонтовані та оснащені навчальні й наукові лабораторії навчального корпусу № 3, інші площі університету, що використовуються для ґрунтовної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичної галузі.

Випускник 2007 р. канд. фарм. наук, доц. Ігор Бердей проводить заняття з аптечної технології лікарських засобів

За роки існування на факультеті вже сформовані власні наукові школи. Так, під керівництвом професора Тараса Грошового виконувались дослідження зі створення різноманітних нових лікарських форм промислового виробництва, проводились фармакоекономічні та маркетингові дослідження препаратів різних фармакотерапевтичних груп.

Професор Світлана Марчишин очолює напрямок фармакогностичних, фіто-хімічних і фармакологічних досліджень перспективної рослинної сировини та відповідних витягів на її основі.

Значні успіхи досягнуті в напрямку одержання оригінальних синтетичних сполук на основі 1,3-диметилксантину. Серед масиву одержаних речовин ідентифіковані високоактивні у фармакологічному відношенні субстанції, які є потенційними активними фармацевтичними інгредієнтами.

Безперервний зв’язок поколінь. Під час зустрічі новообраних членів та випускників спеціалізації «Контроль якості лікарських засобів» (Тернопіль, 2012 р.)

Активно розвивається напрямок наукових досліджень щодо розробки й удосконалення методик стандартизації та валідації відповідних лікарських засобів, визначення їх біоеквівалентності тощо. Його очолює доктор фармацевтичних наук, професор Лілія Логойда, яка є випускницею факультету 2009 року. Захистивши у 2019 році докторську дисертацію за темою «Науково-теоретичне обґрунтування біоаналітичних досліджень та стандартизації антигіпертензивних засобів з використанням хроматографічних методів» вона стала наймолодшим доктором фармацевтичних наук в Україні.

У 2020 році Лілія Логойда була нагороджена Медаллю Святого Пантелеймона у номінації «За наукові здобутки в медицині».

Викладачі факультету неодноразово представляли результати виконаних досліджень на міжнародних наукових форумах у вигляді доповідей та постерів. Окремо слід відзначити, що науково-педагогічні працівники кафедр факультету активно публікуються в виданнях, які індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science.

Покращенню якості виконання наукових досліджень викладачами та здобувачами вищої освіти факультету, активізації академічної мобільності учасників освітнього процесу сприяє й підписання ряду контрактів/угод про співпрацю з міжнародними партнерами та закладами вищої освіти України.

Найкращим підтвердженням цього є захист у 2021 році Марією Шанайдою докторської дисертації на тему «Фармакогностичне дослідження представників підродини Nepetoideae Burnett. родини Lamiaceae Martinov як джерела одержання лікарських засобів» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Викладачі факультету активно долучались до розробки віртуальних комп’ютерних навчальних та контролюючих програм, що позитивно відобразилось на навчальному процесі для студентів. Слід відзначити і видавничу діяльність науково-педагогічних працівників факультету. Так, за участі завідувача кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою професора Світлани Марчишин виданий перший національний підручник з фармакогнозії, працівниками факультету видано ряд навчально-методичних посібників та монографій фармацевтичного спрямування, для студентів заочної форми навчання створено та надруковано значну кількість методичних рекомендацій для виконання контрольних робіт, проходження виробничих практик, робочих зошитів з відповідних дисциплін тощо.

Заняття зі спеціалізації «Лікарські рослини і фітотерапія» проводить випускниця 2005 р. канд. фарм. наук, ас. Ірина Дахим

Однією з об’єктивних оцінок навчальної роботи факультету є результати складання студентами ліцензійних іспитів «Крок». Традиційно, всі студенти факультету складають ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 2. Фармація» (натепер, етап 2 ЄДКІ) та за його результатами входять до чільної трійки серед ЗВО медичного(фармацевтичного) спрямування України.

Студенти факультету продовжують традиції своїх попередників і гідно представляють університет на відповідних всеукраїнських заходах: студентських олімпіадах за спеціальністю «Фармація», конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Фармацевтичні науки» тощо.

Окремі випускники факультету підтвердили свої дипломи в країнах ЄС, США, Австралії тощо; займають керівні посади в провідних фармацевтичних компаніях України; досягли успіхів на науковому терені.

Значна увага на факультеті приділяється виховній роботі. Неодноразово для студентів (в тому числі й іноземних) організовувались екскурсії, туристичні подорожі, заходи національно-патріотичного спрямування. Слід відзначити, що дані заходи мають не тільки пізнавальний та навчально-науковий характер, але й сприяють формуванню гармонійної особистості, здатної на значні звершення у недалекому майбутньому

Екскурсія до «музею Чорнобилю» (2023 рік)

Доцент Марія Михалків зі студентами кураторської групи на екскурсії в Архікатедрі (2020 рік)

Студенти фармацевтичного факультету разом із своїми кураторами доц. Антоніною Денис, доц. Галиною Козир й ас. Любомиром Криськовим та проф. Тарас Грошовий і відповідальна за виховну роботу на факультеті доц. Іванна Кернична під час проведення благодійного ярмарку (2021 рік)

Однак, факультет не збирається зупинятись на досягнутому і буде активно залучатись до всіх заходів, які зможуть покращити його діяльність за всіма напрямками роботи.