Планування сім’ї. Контрацепція

Кафедра акушерства та гінекології №1

Відповідальний за впровадження – доц. Лимар Л.Є.

МЕТОЮ викладання вибіркової дисципліни є отримання знань з консервативної та оперативної гінекології, використовувати основні та додаткові методи дослідження, освоїти основні принципи збереження репродуктивного здоров’я та використання сучасних технологій планування сім’ї, надавати кваліфіковану допомогу при плануванні сім’ї, забезпечити адекватну та якісну контрацепцію, використовувати
основні та додаткові методи дослідження, демонструвати вміння та навички згідно освітньо-професійної програми (ОПП).
Основні завдання вивчення вибіркової дисципліни :

• Інтерпретувати клінічну анатомію жіночих статевих органів та фізіологію репродуктивної системи.
•Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи.
•Визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї.
•Інтерпретувати суть контрацептивного ефекту окремих методів.
•Виконувати необхідні медичні маніпуляції.
У результаті вивчення вибіркової дисципліни студент повинен знати:
• клінічну анатомію жіночих статевих органів та фізіологію репродуктивної системи;
• перебіг гінекологічних захворювань;
• принципи планування сім’ї;
• сучасні методи контрацепції.

У результаті вивчення вибіркової дисципліни студент повинен вміти:
• збирати та оцінювати гінекологічний анамнез;
• проводити гінекологічне дослідження, клінічне обстеження молочних залоз, здійснювати забір матеріалу для цитологічного, бактеріоскопічного і бактеріологічного дослідження та вміти їх інтерпретувати;
•вибрати комплекс досліджень при плануванні сім’ї;
• Вибрати адекватний засіб контрацепції залежно від наявності гінекологічної та екстрагенітальної патології у пацієнтки.
У результаті вивчення вибіркової дисципліни студент повинен оволодіти навичками:
 вміти проводити бімануальне дослідження та обстеження жінки в дзеркалах;
 техніка взяття мазка на онкоцитологічне дослідження та оцінка його результатів;
 оцінити стан пацієнтки перед плануванням вагітності;
 вміти ввести ВМС;
 вміти ввести бар’єрний засіб контрацепції.