Побічна дія ліків 

Кафедра фармакології з клінічною фармакологією

Відповідальна за впровадження: проф. Посохова К.А.

Немає лікарського засобу (ЛЗ), який би при застосуванні у терапевтичних дозах не призводив до тих чи інших побічних реакцій (ПР). Найкращий спосіб їх попередити – адекватне призначення ЛЗ і володіння детальною інформацією про його ПР. На жаль, відомості про останні, які представлені в інструкціях для медичного застосування ЛЗ, не завжди беруться до уваги лікарями, особливо це стосується ситуацій комбінованого призначення ЛЗ. Велике значення в останньому випадку має обізнаність у фармакокінетичних властивостях ліків, зокрема результатів їх взаємодії на рівні мікросомальної ферментної системи печінки. Погано знають лікарі також особливості дії ЛЗ залежно від генетичних особливостей пацієнта. Разом з тим, спектр таких ПР може коливатись у широкому діапазоні – від відсутності
ефективності лікування до тяжких, іноді смертельних, ускладнень.
Таким чином, для покращання результатів фармакотерапії та ефективного попередження ПР та ускладнень при застосуванні ЛЗ необхідно у процесі вивчення медицини обов’язково висвітлювати такі моменти:
– Типові ПР для певної групи ЛЗ.
– Протипоказання та застереження при застосуванні окремих груп ЛЗ.
– Результати фармакокінетичної взаємодії ЛЗ: на етапах всмоктування, зв’язування з білками плазми крові, біотрансформації та виведення з організму.
– Результати фармакодинамічної взаємодії ЛЗ.
– Роль генетичних особливостей організму у дії ЛЗ і виникненні ПР.
– Державна політика у забезпеченні ефективної та безпечної фармакотерапії.
– Фармаконагляд. Роль Державного експертного центру МОЗ України.