Посттравматичний стресовий розлад

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Відповідальний за впровадження – ас. Білоус Володимир Сергійович

Програма передбачає закріплення знань з психології, психіатрії, вивчення клінічних проявів посттравматичного стресового розладу, ознайомлення з додатковими та новими методами діагностики, принципами медикаментозного та немедикаментозного лікування, участю медичних сестер у профілактиці посттравматичного стресового розладу.

Сучасні вимоги до рівня освіти медичної сестри передбачають формування вміння спілкуватися, володіння комунікативними навичками, знання основ психології, етики, деонтології. Знання та вміння студенти засвоюють з позицій ролі та завдань медичної сестри в лікувально-діагностичному процесі, а також універсальних потреб людини згідно з моделлю Вірджінії Хендерсон.

При розробленні цієї програми враховано сучасні тенденції медсестринської справи в галузі охорони психічного здоров’я нації, рекомендації ВООЗ і зарубіжних колег.

Пропонований курс допоможе краще розуміти і розпізнавати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і докладно ознайомить зі стратегіями надання допомоги пацієнтам із цим станом. Зміст курсу розроблено з урахуванням наукових досліджень і практичного досвіду. Він адресований фахівцям у галузі охорони здоров’я, що працюють з особами та/або пацієнтами, які мають ризик розвитку ПТСР; в яких уже діагностовано ПТСР; які намагаються подолати ПТСР; одужати від його наслідків. Методика викладання курсу включає традиційні методи навчальної роботи, зокрема аналіз випадків із практики, роботу в групах, колективне обговорення і самооцінювання.