Правові аспекти в стоматології 

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження: доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Гуменна Н. В.

Навчальний курс «Правові аспекти в стоматології» є необхідним сегментом комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації
майбутніх стоматологів, які будуть конкурентоздатними й адаптованими до практичних викликів у контексті взаємин з іншими суб’єктами медичних правовідносин.
Мета вивчення дисципліни: фахова підготовка студентів, які навчаються за спеціальністю «Стоматологія», з метою формування і розвитку їхньої компетенції у галузі медичного права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико-правових знань, набуття практичних навиків у сфері охорони здоров’я, оволодіння достатнім рівнем правової культури та правової свідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я.