Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження: доцент  Гуменна Н. В.

Реальні умови медичної практики зі всією очевидністю
продемонстрували, що лікар, який не знає своїх прав і обов’язків, прав і
обов’язків пацієнта, а також тієї межі, за якою настає відповідальність, не може
бути допущений до професійної практики. Тож, якщо медичний працівник не
має базових знань з медичного права, ми не можемо говорити про його
компетентність. Нестача інформації, відсутність знань, нехтування своїми
функціональними обов’язками призводять до негативних проявів у професійній
діяльності.
Мета вивчення: У результаті опанування цією дисципліною студенти
повинні знати права та обов’язки суб’єктів медичних правовідносин, зокрема
ключових з них – пацієнта та медичного працівника, а також механізми захисту
прав суб’єктів медичних правовідносин.