Прикладна антропометрія

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Відповідальний за впровадження: к.б.н.  доц. Давибіда Н.О.

Дисципліна прикладна антропометрія один з основних методів антропологічного дослідження, який полягає у вимірюванні тіла людини та його частин з метою встановлення вікових, статевих, расових та інших особливостей фізичної будови.