Прикладна хімія в медицині

Кафедра загальної хімії

Відповідальні за впровадження: к.х.н., доц. Загричук Григорій Ярославович, к.б.н., доц. Бекус Ірина Романівна, к.фарм.н., асист. Мілян Іванна Іванівна

Прикладна хімія в медицині – одна із переліку відбіркових дисциплін, яка направлена на формування у майбутніх лікарів хімічного розуміння використання різноманітних ліків, впливу на них компонентів щоденної їжі, будову і механізми функціонування біологічно активних сполук, розуміння фізико-хімічних закономірностей перебігу біохімічних процесів та дії лікарських препаратів в організмі кожної людини на молекулярному і клітинному рівнях.