Прикладна хімія в стоматології

Кафедра загальної хімії

Відповідальні за впровадження: к.х.н., доц. Загричук Григорій Ярославович, к.б.н., доц. Гнатишина Леся Любомирівна, к.б.н., доц. Коваль Марія Іванівна

Прикладна хімія в стоматології – одна із переліку відбіркових дисциплін, яка направлена на формування у майбутніх лікарів-стоматологів хімічного розуміння використання різноманітних стоматологічних матеріалів, впливу на них компонентів щоденної їжі, будову і механізми функціонування біологічно активних сполук, розуміння фізико-хімічних закономірностей перебігу біохімічних процесів та дії лікарських препаратів в організмі кожної людини на молекулярному і клітинному рівнях.