Психічне здоров’я особистості в кризовому суспільстві

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Відповідальний за впровадження – ас. Білоус Володимир Сергійович

Програма курсу “Психічне здоров’я особистості в кризовому суспільстві” підготовлена з урахуванням сучасних теоретичних і практичних вимог до знань, умінь і навичок,необхідних майбутнім бакалаврам у їхній професійній діяльності. Характеристика предмету «Психічне здоров’я особистості в кризовому суспільстві» і його завдань дає можливість вважати за необхідне його викладання з урахуванням механізмів становлення і дезінтеграції, адаптації і дезадаптації, збереження стійкості і порушення психічних функцій під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, необхідності дотримання психологічних, психопрофілактичних і психотерапевтичних закономірностей для збереження власного психічного здоров’я, а також психічного здоров’я хворих і членів медичного колективу. Предмет “Психічне здоров’я особистості в кризовому суспільстві» значно впливає на розвиток загальнотеоретичних питань соціології та екології: співвідношення соціального та біологічного в розвитку психіки, аналізі компонентів, що входять до складу психічних процесів, розвиток і розлад психіки, роль особистісного компоненту в структурі різноманітних форм психічної діяльності.