Психологія праці та управління 

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження: викл. Кравчук О.Р.

Загальним змістом управління в організації є управління працею, управління людьми та управління організацією як цілісною системою.

Методологічною, змістовною та організаційною основою процесу діяльності організації, її управління є праця.

У вирішенні завдання підвищення ефективності трудового процесу в сфері охорони здоров’я важливою є роль суб’єкта праці – людини (медсестри, медбрата). Саме тому важливим елементом психології управління в організації є психологія праці. У межах даного курсу майбутні фахівці спеціальності– 223 «Медсестринство» вивчатимуть психологічні процеси, стани і закономірності роботи психіки людини, пов’язані з трудовою діяльністю та психологічні закономірності організації праці у соціальних групах.