Реабілітація хворих з ускладненням гнійно-запальних процесів ЩЛД

Кафедра хірургічної стоматології

Відповідальний за впровадження: канд.мед.наук доц. Гембаровський М.В.

Дисципліна «Реабілітація хворих з ускладненням гнійно-запальних процесів ЩЛД» має мету поглибити знання студентів стосовно запобігання ускладнень та ефективного відновлення порушених функцій після хірургічного втручання у хворих із запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, які великою мірою залежать від своєчасного й методично правильного застосування комплексного лікування та реабілітації основних стоматологічних захворювань. Особливу увагу буде приділено вивченню щодо підвищення ефективності комплексного лікування гострих гнійних одонтогенних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки, шляхом удосконалення алгоритмів місцевого лікування із застосуванням методів реабілітації.