Репродуктивне здоров’я і планування сім’ї

Кафедра акушерства та гінекології №2

Відповідальний за впровадження – Багній Н.І., Петренко Н.В.

Кінцевою метою дисципліни є вивчення репродуктивного здоров’я організму чоловіка та жінки, методів і форм планування сім’ї, регулювання народжуваності, основ сексології. Знання та навички, що формуються при вивчені дисципліни, є фундаментом для застосування професійної діяльності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • Реалізацію репродукціії. Медсестринський менеджмент при використанні методів використання фертильності
  • Медсестринський супровід використання бар’єрних методів контрацепції.
  • Медсестринський супровід використання ВМК та ДХС.
  • Медсестринський менеджмент застосування гормональної та невідкладної контрацепції
  • Медсестринські технології при веденні безплідних пар.
  • принципи роботи центрів з планування сім’ї