Ріст і розвиток людини

Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією

Відповідальний за впровадження – асист. Добровольська Л.І.

Медична сестра повинна бути підготовлена для багатопрофільної діяльності    в    медицині:    медична    сестра    лікувально-профілактичної установи, медична сестра відділення, медична сестра спеціалізованого терапевтичного, хірургічного, педіатричного профілю, медична сестра сімейного  лікаря.  Робота  в  цій  якості  передбачає  необхідність  знань особливостей розвитку та функцій органів та систем організму людини в різних вікових періодах.

Організм людини не залишається постійним на протязі життя, особливо в дитячому віці. Він знаходиться в постійному процесі росту та розвитку, який має свої закономірності на кожному віковому етапі, з притаманними йому морфологічними, фізіологічними, психологічними та іншими якостями. Знання особливостей росту і розвитку людини на різних етапах життя дозволяє індивідуально підходити як до здорової людини, так і до хворої, планувати оздоровчі лікувальні заходи.

Ці особливості аналізуються за такими віковими категоріями:

 1. Внутрішньоутробний період (від моменту зачаття до народження дитини):
 • фаза ембріонального розвитку;
 • фаза плацентарного розвитку.

Це   один   із   найважливіших   періодів   в   житті    людини, який обумовлює всі послідуючі етапи розвитку і життя людини.

 1. Період новонародженості (перші 28 днів життя людини) – ранній та пізній період адаптації до зовнішнього середовища.
 2. Період грудного віку (з 4 тижнів до 12 місяців життя).
 3. Переддошкільний період (від 1 до 3 років).
 4. Дошкільний період (від 3 до 6 років).
 5. Період молодшого шкільного віку (з 7 до 11 років).
 6. Період старшого шкільного віку (з 12 до 17 років).
 7. Молодий вік (18-29 років).
 8. Зрілий вік (30-44 роки).
 9. Середній вік (45-59 років).
 10. Похилий вік (60-74 роки).
 11. Старечий вік (75-89 років).
 12. Довгожителі (понад 90 років).

Згідно наведених вище вікових періодів в процесі навчання будуть висвітлені особливості розвитку та функціонування органів та систем людини, вплив на них різних факторів (фізичних, хімічних, біологічних, екологічних), шкідливих звичок, харчування. Буде звернута увага на формування вікової психології.

В   процесі   навчання   медичні   сестри   повинні   будуть   вивчити особливості розвитку та функціонування наступних органів і систем:

 1. Центральна нервова система.
 2. Ендокринна система.
 3. Система кровотворення.
 4. Серцево-судинна система.
 5. Система органів дихання.
 6. Система органів травлення.
 7. Обмін речовин та енергії. Терморегуляція.
 8. Сечовидільна система.
 9. Аналізатори.
 10. Вища нервова діяльність.
 11. Опорно-руховий апарат.

Оволодіння теоретичним і практичним матеріалом по  кожній системі буде проводитися по вертикалі: від закладки до формування та розвитку в різних вікових групах.