Розробка лікарських засобів

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

Відповідальний викладач – Белей Н.М.

Предметом вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Розробка лікарських засобів» є загальні підходи фармацевтичної розробки нових та удосконалення існуючих лікарських препаратів згідно європейських стандартів якості до планування і проведення наукових експериментальних досліджень, направлених на обґрунтування складу лікарського препарату у даній лікарській формі, виробничого процесу та його контролю, вибору пакувальних матеріалів; а також вимоги до структури і змісту модуля 3 «Якість» реєстраційного досьє в
форматі CTD.
Метою викладання навчальної дисципліни: «Розробка лікарських засобів» є поглиблення професійних знань студентів та освоєння ними підходів фармацевтичної розробки лікарських препаратів, на етапі якої закладається їх якість, ефективність та безпека.
Основними завданнями навчальної дисципліни «Розробка лікарських засобів» є освоєння студентами теоретичних знань, набуття практичних умінь та навичок планування і проведення наукових досліджень при фармацевтичній розробці лікарського препарату для вибору його оптимального складу, форми, упаковки та умов зберігання, встановлення на нього специфікації, обґрунтування режимів виробничого процесу тощо.