Секційний курс

Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

Відповідальний за впровадження: доц. Орел Ю.М.

Вивчивши дану дисципліну студент набуде знань, котрі є актуальними і потрібними для лікаря будь-якого фаху та незалежно від місця роботи. Ці знання можна структурувати на 3 основні кластери. Перший – тактика дій лікаря у випадку смерті пацієнта в стаціонарі або смерті людини на дільниці лікаря загальної практики – сімейної медицини: диференціація необхідності проведення патологоанатомічного чи судово-медичного розтину, правильне підтвердження лікарем факту та причини смерті, особливості встановлення причини смерті в перинатальному періоді, оформлення відповідної медичної документації, тощо. Окрім того, певна частина студентів під час навчання на попередніх курсах не відвідувала розтини померлих (причина – аутопсії проводяться у патологоанатомічному чи судово-медичному бюро, час їх проведення неможливо синхронізувати із графіком навчального процесу). Під час вивчення секційного курсу є можливість надолужити цей пробіл. Другий – уміння проводити клініко-патологоанатомічні паралелі та формулювати патологоанатомічний діагноз. Як показує практичний досвід, студенти п’ятого курсу не завжди вміють на підставі отриманих даних сформулювати клінічний діагноз. Тому знання про структуру діагнозу, вміння диференціювати основне, супутні захворювання і ускладнення істотно допоможе не тільки майбутньому патологоанатому, але й сімейному лікарю та лікарю-клініцисту, адже лише чітке розуміння того, яка саме патологія із наявних у хворого є основним захворюванням дає змогу призначити адекватне лікування і досягнути одужання. Третій: – розуміння завдань, функцій, методів роботи патологоанатомічної служби, її ролі у системі охорони здоров’я. Тісна взаємодія лікаря стаціонару та патологоанатома – запорука ефективної діагностики і, як наслідок, ефективного лікування хворого. Досі в уявленні багатьох студентів патологоанатом – це прозектор, який займається виключно посмертною діагностикою. Безумовно, цей аспект діяльності патологоанатомічної служби надзвичайно важливий метод безперервного професійного вдосконалення лікарів та навчання студентів. В той же час в структурі роботи патологоанатома постійно зростає частка біопсійних досліджень. Майбутні лікарі повинні знати можливості сучасних методів дослідження біопсійного матеріалу та активно застосовувати їх у своїй практичній діяльності.