Секційний курс

Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

Відповідальний за впровадження: доц. Орел Ю.М.