Соціальна медицина

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Слободян Н.О.

Визначення поняття соціальної медицини, вивчення структури та змісту курсу дисципліни має не тільки теоретичне, а й практичне значення. Залежно від точності визначення конкретного поняття значною мірою залежать напрями наукових досліджень, осмислення напрямів практичної діяльності, виявлення зв’язків між науками. Поняття є формою мислення і формою вираження наукових знань, в якій фіксуються найважливіші властивості предметів і явищ, їх найважливіші зв’язки і відносини. Це повною мірою відноситься і до соціальної медицини як науки і навчальної дисципліни, що займає одне з базових значень в підготовці професійних медичних працівників незалежно від їх профілю.

В цілому соціальна медицина як галузь знань про здоров’я і хвороби людини має інтегральний характер. У різні періоди розвитку науки одні вважали, що медицина повинна вивчати здорової людини, інші ‒ її об’єктом повинен бути хвора людина. В даний час загальноприйнято, що предметом вивчення медицини є здоровий і хворий чоловік.