Спортивна фармакологія

Кафедра фармакології з клінічною фармакологією

Відповідальний за впровадження: к.м.н. А.В. Чорномидз

Проблема використання фармакологічних засобів в сучасному спорті сьогодні особливо гостра. Постійне зростання національних і світових спортивних досягнень і пов’язане з цим значне підвищення фізичного навантаження в тренуванні і нервового напруження змагань, омолодження спорту, введення нових, які не мають ще наукового обґрунтування видів спорту пред’являють організму людини надзвичайно високі вимоги. Це створює необхідність пошуку і впровадження в практику додаткових (крім самого тренування і режиму) засобів підвищення стійкості й опірності організму, попередження перенапруги і нервових зривів, прискорення відновлення і підвищення спортивної працездатності. Одними з них є фармакологічні засоби.

На курсі спортивної фармакології вивчаються основні фармакологічні засоби, які використовуються для підготовки спортсмена до змагань, вплив препаратів на роботу м’язів, витривалість спортсмена, його емоційний стан. Широко висвітлюється питання використання допінгів, надання допомоги при невідкладних станах у спортивній медицині, відновленню спортсменів після важких тренувань та змагань.