Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики захворювань пародонта та СОПР

Кафедра терапевтичної стоматології

Відповідальний за впровадження: доц. Манащук Н.В.

Вибіркова дисципліна має на меті поглибити знання студентів стосовно сучасних аспектів діагностики, лікування та профілактики
захворювань пародонта та СОПР. В ході вивчення даного курсу студенти матимуть змогу удосконалити свої практичні навички, підвищити рівень теоретичних знань з питань сучасних критеріїв діагностики захворювань СОПР. Особливу увагу буде зосереджено на фармакотерапії хвороб пародонта та використанню лікарських рослин при лікуванні даних патологій.