Сучасні аспекти клінічного медсестринства в професійній патології 

Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

Відповідальний за впровадження – ас. Коцаба Ю.Я.

Програма з професійних хвороб підготовлена з урахуванням сучасних теоретичних і практичних вимог до знань, умінь та навичок, необхідних для діагностики найбільш розповсюджених професійних захворювань, організації заходів, спрямованих на попередження професійних захворювань. Використання в промисловості досягнень науки і техніки в галузі ядерної фізики й електроніки, широке застосування нових хімічних речовин, є підставою для виникнення нових професійних факторів. Майбутнім бакалаврам, при наданні медичної допомоги робітникам промислових підприємств чи при здійсненні санітарного нагляду, необхідні спеціальні знання для попередження можливого шкідливого впливу професійних факторів на організм.