Сучасні інформаційні системи в медицині

Кафедра медичної інформатики

Відповідальний за впровадження – асистент. Кучвара О.М.

Персональні комп’ютери значною мірою організовують і вдосконалюють роботу лікаря, сприяють систематизації медичної інформації і розробці нових технологій у діагностичному і лікувальному процесах, організації діяльності медичних установ. Експертні системи допомагають прийняти рішення лікареві в ситуаціях, які вимагають значного розумового напруження і обмеженні в часі. Найчастіше це – постановка діагнозу хвороби, диференціальна діагностика, вибір тактики лікування. Вагоме місце експертні системи займають в діяльності середнього медичного персоналу, коли рішення потрібно приймати в екстремальних умовах при відсутності лікаря. Крім цього, експертні системи допомагають оптимізувати організацію системи охорони здоров’я. Вони будуються для розв’язання конкретних задач за певними попередньо перевіреними правилами.