Сучасні підходи до лікування захворювань пародонта

Кафедра терапевтичної стоматології

Відповідальний за впровадження: доц. Чорній Н.В.

Вибіркова дисципліна має на меті поглибити знання студентів стосовно сучасних аспектів лікування захворювань пародонта. В ході
вивчення даного курсу студенти матимуть змогу удосконалити свої практичні навички, підвищити рівень теоретичних знань з питань вибору методів і засобів для лікування захворювань пародонта. Особливу увагу буде зосереджено на детальному вивченні пародонтограми.