Сучасні принципи діагностичного процесу пародонтологічних пацієнтів 

Кафедра терапевтичної стоматології

Відповідальний за впровадження: доц. Манащук Н.В.

Вибіркова дисципліна має на меті поглибити знання студентів стосовно сучасних аспектів діагностики захворювань пародонта. В ході вивчення даного курсу студенти матимуть змогу удосконалити свої практичні навички, підвищити рівень теоретичних знань з питань сучасних критеріїв діагностики пародонта. Особливу увагу буде зосереджено на детальному вивченні пародонтограми.