Сучасні принципи препарування та обтурації кореневих каналів

Кафедра терапевтичної стоматології

Відповідальний за впровадження: доц. Залізняк М.С., доц. Суховолець І.О.

На курсі будуть розглянуті основні аспекти останніх тенденцій сучасних методик ендодонтичного лікування усіх груп зубів з детальним вивченням новітнього інструментарію та матеріалів для пломбування кореневих каналів зубів .